Partnerbericht

CNV Award naar 3 Servische vakbondsleiders

Dit jaar zal de uitreiking van de CNV Award, zaterdag 16 april in de Jaarbeurs in Utrecht, een ander karakter hebben dan voorgaande jaren. De Award wordt om 15.30 uur namelijk door CNV-voorzitter Doekle Terpstra aan drie kandidaten in de sector Hout en Bouw in Servië uitgereikt. Door de prijs aan de drie kandidaten uit te reiken wordt de samenwerking tussen de drie vakbonden gestimuleerd. Het is de bedoeling dat de prijs van € 5.000, — besteed wordt aan een gezamenlijk project. Dit past ook in de lijn van de Servische vakcentrale SSSS. Op de middellange termijn wil de SSSS  namelijk het aantal federaties reduceren: van 30 naar 15. Dit betekent dat er op termijn federaties samen zullen gaan.

De kandidaten
De drie Servische vakbondsleiders die actief zijn binnen de hout en bouwsector, zijn: 
Mr. Duško Vukovic, Voorzitter bouwfederatie in Servië
Mrs. Sonja Vukanovic, Voorzitter federatie van wegwerkers in Servië
Mr. Radomir Stevic, Voorzitter houtfederatie in Servië

De CNV Award
De Award bestaat ook dit jaar uit een speciale onderscheiding en een bedrag van 5.000,– euro, dat besteed kan worden aan de verdere ontwikkeling van het vakbondswerk in eigen land.

De afgelopen jaren is gekozen om voor de Award-uitreiking aansluiting te zoeken bij een grote activiteit van de CNV Vakcentrale of bij een congres van één van de CNV-bonden. Dit jaar is dat het congres van de Hout- en Bouwbond CNV. Op deze manier kunnen verschillende groepen leden kennismaken met het werk van CNV Internationaal en met de winnaars van de CNV Award in het bijzonder. Daarnaast biedt dit de gelegenheid voor de winnaars om een groot publiek toe te spreken.

Meer informatie over de activiteiten van CNV Internationaal: http://www.cnvinternationaal.nl/