Terpstra zegt volledig achter de beslissing te staan om de missie af te blazen. Het CNV hoopt dat de overheid haar beweegredenen ook duidelijk communiceert naar de Cubaanse regering. Of het bedrijfsleven achter het Nederlandse overheidsbesluit staat is niet duidelijk, maar het CNV verwacht dit wel.

“Wel vinden wij het jammer dat wij onze vakbondscollega’s nu niet persoonlijk een hart onder de riem kunnen steken in deze nieuwe repressiegolf. In de recente arrestatiegolf zijn namelijk wederom enkele leiders van de CNV-partnerorganisatie CUTC gevangen gezet. Ook de leider van de CUTC, Pedro Pablo Alvarez is weer opgepakt”, aldus Terpstra. “Op 26 januari 2001 werd Alvarez na vier maanden gevangenschap vrijgelaten, nu is hij opnieuw gearresteerd. Wij zijn maken ons grote zorgen over hem en over de andere opgepakte dissidenten.”

In februari 2002 werd een missie van het ministerie van Landbouw al afgezegd. Toen werd een visum aan CNV-voorzitter Terpstra geweigerd, waarop een grote kamermeerderheid zich uitsprak tegen de missie omdat niet Cuba bepaalt wie er meegaan in de missie, maar Nederland. De Nederlandse regering neemt nu weer een helder standpunt in tegen het regime in Cuba, door prioriteit te geven aan mensen- en vakbondsrechten.

Het CNV begint een nieuwe schrijfactie voor de vrijlating van Pedro Pablo Alvarez en de andere vakbondscollega’s.

Voor nadere informatie:
Marjan Heuving, woordvoerder, tel. 06 – 517 233 53

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer