Clustermunitie is de laatste maanden veelvuldig in het nieuws. Internationaal is er een wereldwijde coalitie van staten èn civil society actief voor een internationaal verbod tegen dit immorele wapen. In Nederland is de Nederlandse Clustermunitie Coalitie nauw betrokken bij dit internationale proces. Maar de Nederlandse coalitie tracht ook haar eigen regering te overtuigen van de noodzaak van een verbod of moratorium. Want Nederland heeft zich wel aangesloten bij dit internationale proces, maar heeft geen nationale maatregelen genomen.

Symboolpolitiek
De uitzending van Zembla 'het clusterbomgevoel', waaruit bleek dat Nederlandse pensioenfondsen in wapenbedrijven beleggen die clusterbommen en landmijnen produceren, leidde tot veel commotie. Pensioenfondsen zegden hierop toe dat ze niet meer zullen investeren in producenten van clustermunitie. De reacties vanuit 'politiek Den Haag' naar aanleiding van de uitzending waren echter dubbelhartig: enerzijds reageerden politici in de media verontwaardigd op het nieuws over de beleggingen van de pensioenfondsen, maar aan de andere kant hebben slechts weinig kamerleden de regering verzocht een verbod aan te kondigen op gebruik, opslag, transport en productie van clustermunitie. De Nederlandse Clustermunitie Coalitie wil deze symboolpolitiek aan de kaak stellen en dringt aan op een verbod of moratorium op nationaal niveau. Krista van Velzen (SP) heeft recent een wetinitiatief ingediend voor een verbod op clustermunitie. Maar de Nederlandse Minister van Defensie Van Middelkoop heeft onlangs aangegeven twee types clusterbommen te willen behouden.
 
Rondetafelbijeenkomst en persbriefing
Is het niet de hoogste tijd voor een duidelijk politieke besluit van de regering en clustermunitie te verbieden of een moratorium in te stellen? Woensdag 27 juni zullen (inter)nationale deskundigen hun licht doen schijnen op de gevaren van en de mythes rondom clustermunitie tijdens een rondetafelgesprek bij de vaste kamercommissie voor defensie (zowel vertegenwoordigers van NGO's als Human Right Watch alsmede Nederlandse deskundigen als generaal majoor b.d. Van Kappen en Luitenant-Kolonel J.A.C. Goense). Na deze bijeenkomst vindt er een persbriefing plaats in Nieuwspoort waarin deze deskundigen en enkele kamerleden in discussie gaan. Branislav Kapetanovic, een Serviër die bij het onschadelijk maken van een clusterbom ernstig gewond raakte, zal vertellen over de impact die dit heeft op zijn leven. Jelena Vicentic, researcher en schrijver van het rapport Yellow Killer, the Impact of Cluster Munition in Serbia and Montenegro, zal vertellen over de resultaten van haar onderzoek naar de effecten van door Nederlandse, de VS en Engeland gegooide clustermunitie in de oorlog om Kosovo. Op de persconferentie zal een samenvatting worden gegeven van de rondetafel bijeenkomst met de vast kamercommissie defensie en zullen conclusies en vervolgacties bekend worden gemaakt. Tevens is er een fototentoonstelling 'Towards a New Treaty' te zien en wordt er de hele dag op het Plein voor de Tweede Kamer middels 100 silhouetten aandacht gevraagd voor de slachtoffers van clustermunitie.
 
Info voor de media:
Op de website treft u het programma van woensdag 27 juni. Vertegenwoordigers van de media zijn van harte uitgenodigd zowel bij het rondetafeloverleg als de persbriefing aanwezig te zijn. Indien u de bijeenkomsten wilt bijwonen wordt u verzocht zich aan te melden bij IKV Pax Christi, Roos Boer: 06 47394048. U ontvangt dan een persmap met achtergrondinformatie.
Woordvoerder namens de Nederlandse Clustermunitie Coalitie is Miriam Struyk van IKV Pax Christi. Mocht u interesse hebben om haar of één van de deskundigen en/of Branislav Kapetanovic te interviewen, verzoeken wij u dit aan Roos Boer kenbaar te maken.

http://www.ikvpaxchristi.nl/news/?v=2&cid=5&id=185&lid=

pax

PAX

PAX staat voor vrede. Samen met mensen in conflictgebieden en kritische burgers in Nederland werken wij aan een menswaardige, democratische …
Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer