Challenge Day in Mutare

Om 10.00 uur startte vanuit het Sakubva stadion Challege Day in Mutare. Bijna alle scholen in deze zustergemeente deden mee.De Mutare Haarlem Sportleaders hadden samen met de gemeente een groot aantal activiteiten opgezet.

De voorlopige uitslag.

Rond zes uur werd de voorlopige uitslag bekend. Aan het eind van de dag was er in Haarlem een tussenstand van ongeveer 3500 deelnemers.In Haarlem hebben vele scholen, sportverenigingen en particulieren meegedaan met Challenge Day.Een groots aantal!

Echter, het mocht niet baten. Tegelijkertijd bleek dat in Mutare al ruim 25.000 mensen in beweging waren gekomen! De vlag van de stad Mutare zal nu dus een week lang op het stadhuis van Haarlem moeten wapperen.

Maar dat is niet het belangrijkste. Belangrijker is de lol van het samen sporten op de dag zelf, in Haarlem én in Mutare. Het belangrijste is dat we samen met een groot aantal organisaties in Haarlem en Mutare op een leuke manier ontwikkelingssamenwerking en sport hebben combineren

Challenge Day wordt mede mogelijk gemaakt door de NCDO, VSB-fonds en Stichting Habitat Platform.

VN Jaar voor Sport

De Verenigde Naties hebben 2005 uitgeroepen tot "International Year of Sport and Physical Education". Dat betekent dat de VN de rol van sport en lichamelijke opvoeding centraal stellen bij het promoten van onderwijs, gezondheid, ontwikkeling en vrede.

Challenge Day 2005 is een onderdeel van het VN Jaar voor Sport. De activiteiten tijdens Challenge Day worden mede mogelijk gemaakt door de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO), dat financiële ondersteuning geeft om in Nederland invulling te geven aan het VN Jaar voor Sport.

Stedenband Haarlem-Mutare

Challenge Day is een initiatief van de Stedenband Haarlem-Mutare. De Stedenband wil met Challenge Day mensen bewust maken van het bestaan van de Stedenband tussen Haarlem en Mutare en kennis laten maken met ontwikkelingssamenwerking. Sport is daarbij hét instrument om dit voor elkaar te krijgen.

www.haarlemverslaatmutare.nl

www.vnjaarsport.nl

www.habitat.nl

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer