SLICHER VAN BATH DE JONG FONDS 2013
ter bevordering van de studie en het onderzoek van de geschiedenis van Latijns-Amerika

 

FUNDACIÓN SLICHER VAN BATH DE JONG para la promoción del estudio y la investigación de la historia de América LatinaDe in 2004 overleden historicus Prof. Dr. B.H. Slicher van Bath, bij leven lid van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen en oud-hoogleraar van de Rijksuniversiteiten Groningen en Leiden, van de Landbouwuniversiteit Wageningen en de Katholieke Universiteit Nijmegen, heeft bij testament een legaat nagelaten aan het CEDLA dat mede de naam draagt van zijn in 2009 overleden echtgenote, J.P. de Jong. Het doel van het Fonds is de bevordering van de studie en het onderzoek van de geschiedenis van Latijns-Amerika van vijftienhonderd tot 1930, met name door het verlenen van financiële steun aan historisch onderzoek van jonge wetenschappers (bij voorkeur jonger dan 35 jaar). Als bursaal komen in aanmerking beoefenaren der historische wetenschap die zich voorbereiden op een doctorsgraad of recent een overeenkomstige graad hebben bereikt en aantoonbaar werken aan een vervolgonderzoek. Zij moeten in Europa of in Latijns-Amerika zijn geboren en gevestigd. Onder Latijns-Amerika wordt verstaan het gebied omvattende de staten in Amerika waarin het Spaans of Portugees als officiële talen worden gebruikt. De beurs is bedoeld voor onderzoekswerk zoals archiefonderzoek of verblijf in bibliotheken dat in principe plaatsheeft in het jaar nadat de beurs is toegekend. Na toekenning volgt de uitkering van 75% van de beurs. Het restant wordt bij afsluiting overgemaakt na goedkeuring van een eindverslag.

Jaarlijks stelt het SvB-dJ Fonds vier onderzoeksbeurzen beschikbaar van elk maximaal € 10.000 euro.

 

Aanvragen

Aanvragen kunnen worden geschreven in het Nederlands, Engels of het Spaans en dienen te bestaan uit de volgende elementen:
1. Een omschrijving van het onderzoek, inclusief planning en begroting waarin wordt aangegeven voor welk deel en voor welk specifiek doel een eventueel toegekende beurs zal worden besteed (max. 2000 woorden)
2. Een kort Curriculum Vitae
3. Een aanbevelingsbrief van de beoogde begeleider van het onderzoek 

Het is verplicht bij publicaties voortkomend uit het onderzoek melding te maken van de beurs. De deadline voor de aanvragen is 31 maart 2013.

Aanvragen dienen te worden gestuurd naar: 
secretariat@cedla.nl, onder vermelding van “Slicher van Bath-de Jong Fonds”

cedlafbstroke

CEDLA, Centrum voor Studie en Documentatie van Latijns-Amerika

CEDLA IS TURNING 50 THIS YEAR! Founded in 1964, the Centre for Latin American Research and Documentation (CEDLA) is celebrating its 50th …
Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer