CEDLA Latin American Studies. Bachelorcolleges en Minor Latijns Amerika Studies 2012-13


CEDLA Latin American Studies: Basiscursus I: Kennismaking met Latijns Amerika(VOL!) Basiscursus I: Kennismaking met Latijns Amerika

Het CEDLA heeft een breed en interdisciplinair aanbod van cursussen op bachelorniveau, waarin belangrijke Latijns Amerikaanse thema’s worden behandeld. In aanvulling op de cursussen is het mogelijk d.m.v. literatuurstudie dieper op thema’s in te gaan en hiervoor extra studiepunten te halen. De cursussen zijn toegankelijk voor studenten van alle Nederlandse universiteiten en tegen een vergoeding ook voor belangstellenden. Voor sommige cursussen geldt een toelatingseis. Inschrijving voor bachelor cursussen geschiedt door middel van het elektronische inschrijfformulier. Dit formulier is te vinden bij iedere cursus op de onze website. 

Voor alle CEDLAcursussen geldt dat men zich in verband met het beperkte aantal plaatsen tijdig dient in te schrijven. Verschillende CEDLAbachelorcursussen kunnen worden gecombineerd tot een minor Latijns Amerika Studies van 30 EC’s (of meer of minder, afhankelijk van de eisen van de opleiding van de student). De minor kan goed dienen als voorbereiding op het Engelstalige CEDLA Master’s Programme. De minor wordt gecoordineerd door dr. Arij Ouweneel. De minor Latijns Amerika Studies bestaat uit een aantal bachelorcursussen, die eventueel kunnen worden aangevuld met literatuuropdrachten. Voor de meeste studenten is het volgen van de minor is de Basiscursus (BA1) verplicht. De coördinator kan vrijstelling verlenen. Studenten die het minorprogramma willen volgen dienen zich tijdig in te schrijven voor de Basiscursus BA1. Vervolgens leggen zij een voorstel voor de invulling van hun minorprogramma voor aan de minorcoordinator. Na goedkeuring kunnen zij zich voor de overige cursussen inschrijven; ook dit dient tijdig te gebeuren. Zij hebben voorrang bij inschrijving. Voor het maken van literatuuropdrachten meldt de minorstudent zich aan bij één van de CEDLA stafdocenten. De thematiek wordt in overleg met de docent bepaald (zie ook de thema’s op pagina 31). Vaak zal gelden dat hierbij wordt aangesloten bij een reeds gevolgde CEDLAcursus.

De CEDLA Minor kan alleen gevolgd worden met cursussen uit ons onderwijspakket, aangekondigd in de het CEDLA onderwijs-programma en op de CEDLA website.

cedlafbstroke

CEDLA, Centrum voor Studie en Documentatie van Latijns-Amerika

CEDLA IS TURNING 50 THIS YEAR! Founded in 1964, the Centre for Latin American Research and Documentation (CEDLA) is celebrating its 50th …
Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer