Internationale ontwikkelingsorganisatie VSO Nederland heeft per donderdag 26 januari 2012 officieel het keurmerk van Centraal Bureau Fondsenwerving voor verantwoorde werving en besteding van fondsen. Conclusion Implementation speelde een belangrijke rol bij het indienen van de aanvraag. Zij werken, in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen, samen met VSO en hebben in deeltijd kosteloos twee adviseurs beschikbaar gesteld.


Samenwerking Conclusion Implementation en VSO Nederland


Sinds januari 2010 werkt VSO samen met Conclusion Implementation, een specialist in projectmanagement. Voor het aanvragen van het CBF-keur was VSO op zoek naar een ervaren projectleider. Conclusion Implementation heeft VSO ondersteund met twee adviseurs die samen in totaal 180 uur op pro bono basis werkten. Naast pro bono dienstverlening in Nederland biedt Conclusion Implementation haar medewerkers, in het kader van de samenwerking met VSO, ook de mogelijkheid om te worden uitgezonden naar een ontwikkelingsland om daar organisatieveranderingen te begeleiden en projecten te managen.
“Onze projectmanagers willen in hun dagelijkse werk graag iets realiseren dat zinvol is, dat het verschil maakt. Dat maakt ons anders dan andere bureaus. Om die cultuur te bewaken vinden wij ook maatschappelijke zingeving belangrijk. Voor ons ligt het dan ook voor de hand om met behulp van onze kennis van projectmanagement een bijdrage te leveren aan het werk van VSO en dus aan een betere wereld,” aldus Arno Commandeur, Directeur Conclusion Implementation.


Het belang van een CBF-keur voor VSO


VSO is afhankelijk van giften en donaties. Een keurmerk als het CBF helpt om als goed doel het vertrouwen van onze donateurs te krijgen. Joris Eekhout, directeur VSO Nederland legt uit waarom het CBF-keur van groot belang is voor de Nederlandse organisatie: “Het CBF-keur is algemeen bekend onder de bevolking. Het is een gerenommeerd keurmerk en het opent veel deuren: gemeenten geven sneller vergunningen voor werving van donateurs en we krijgen kortingen voor uitzendingen en spotjes op radio en tv, etc. Hierdoor kunnen wij kosten besparen, wat we vervolgens kunnen besteden aan armoedebestrijding.” Op donderdag 26 januari 2012 is het CBF-contract officieel bekrachtigd. Als keurmerkhouder mag VSO niet meer dan 25% van haar inkomsten aan fondsenwerving besteden. VSO zat daar de afgelopen drie boekjaren ruim onder.

Bewuster geworden door dit artikel?

Onze journalistiek is toegankelijk voor iedereen en dat willen we zo houden. Met een kleine bijdrage help jij ons anderen ook bewust te maken. Alvast bedankt!

Ja, ik doe graag een eenmalige donatie!
Hoeveel wil je doneren?
VSO nieuw

VSO Nederland

VSO is een internationale ontwikkelingsorganisatie die door duurzame kennisuitwisseling werkt aan een rechtvaardiger wereld zonder armoede. …

VSO heeft zo’n 900 vacatures per jaar in Afrika en Azië. VSO’ers werken in vrijwel alle beroepsgebieden: onderwijs, gezondheidszorg, business en management, IT, techniek en natuur (van landbouw tot visserij en natuurbeheer).

Wereldwijd werken er op dit moment zo’n 1.700 VSO’ers aan armoedebestrijding, waaronder 120 Nederlandse VSO’ers. Sinds de oprichting, in 1958, hebben meer dan 43.000 vakdeskundigen hun kennis en ervaring gedeeld in 140 landen. Vanuit Nederland zijn er totaal 1.500 VSO’ers uitgezonden.

Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer