Partnerbericht

Campagne: Gaat het in mei om de wereld van JOU?

Strakke grenzen rond bestaande bebouwing om de open ruimte te redden. Strenge sociale en milieuregels voor internationale opererende bedrijven. Méér geld voor openbaar vervoer en geen wegen erbij. Dit zijn de belangrijkste eisen van Milieudefensie, Stichting Natuur en Milieu en Novib aan de politici die campagne gaan voeren voor de Tweede Kamerverkiezingen. Vandaag presenteerden de organisaties in Den Haag hun campagne ‘Gaat het in mei om de wereld van JOU?’

Uit een Nipo-enquête, waarvan de organisaties vandaag de eerste resultaten bekend maakten, blijkt dat de thema’s open ruimte, eerlijke wereldhandel en vervoer voor ruim 60 procent van de 55-plussers een belangrijk issue vormen. Daarentegen laat slechts éénderde van de jongeren tot 35 jaar zijn stemkeuze door deze onderwerpen bepalen.

Uit de enquête blijkt verder dat niet alleen ‘links stemmers’ de duurzaamheidsthema’s belangrijk vinden. Zo geeft maar liefst 44 procent van de VVD-stemmers aan dat verbetering van het openbaar vervoer van belang is in het bepalen van hun stemkeuze. Vera Dalm, campagneleider namens de drie organisaties: ‘Het politieke debat gaat niet over deze onderwerpen, terwijl er dus wel grote groepen mensen zijn die deze thema’s belangrijk vinden. We zijn daarom heel concreet in onze eisen die in het regeerakkoord moeten komen.’

– Groene ruimte: harde afspraken over het trekken van strakke grenzen om bestaande bebouwing. Daarnaast een open-ruimteheffing om bouwen buiten de steden te ontmoedigen. Verder moeten boeren betaald krijgen voor het in stand houden van het landschap.

Eerlijke wereldhandel: ontwikkelingslanden moeten niet gedwongen worden tot oneerlijke handelsafspraken. Ook moet er een eind komen aan exportsubsidies voor landbouwproducten. Door deze subsidies krijgen arme landen geen goede prijs voor hun eigen producten. Verder moeten er bindende regels komen voor internationaal opererende bedrijven om zich sociaal en ecologisch verantwoord te gedragen.

– Verkeer en vervoer: fors investeren in kwantiteit en kwaliteit van openbaar vervoer en fiets. Het benodigde geld kan vrijkomen door geen nieuwe wegen meer aan te leggen. Verder moet er een uitgebreide kilometerheffing (uitgesplitst naar plaats, tijd en milieudruk) komen, die de echte kosten van autorijden doorberekent.

De komende weken zal de campagne ‘Gaat het in mei om de wereld van JOU?’ op verschillende manieren zichtbaar worden. Er zijn debatten, werkbezoeken met politici en verrassende acties gepland. Hoogtepunt vormt een manifestatie op zaterdag 20 april in de Amsterdamse Beurs van Berlage.

Novib
Stichting Natuur en Milieu
Stichting Natuur en Milieu