Partnerbericht

Cambodjaanse kledingarbeiders vrijgelaten maar niet vrijgesproken

Vrijlating onder druk van een aantal kledingmerken

Vakbondsorganisatie CLC en CCAWDU zijn verrast en opgelucht dat de regering en de rechtbank eindelijk besloten hebben tot vrijlating. CLC leider Ath Thorn benadrukt dat hun vrijlating het resultaat is van aanzienlijke druk van een aantal grote merken die kleding laten maken in Cambodja na aandringen vanuit internationale vakbondsorganisaties zoals de ITUC,  Clean Clothes Campaign.

De arbeiders zijn vrijgelaten maar niet vrijgesproken

De arbeiders zijn veroordeeld op grond van verschillende aanklachten. Vakbondsleiders Vorn Pao en Theng Savoeun werden veroordeeld voor resp. 4,5 jaar en 4 jaar. De uitvoering van het vonnis is echter opgeschort, zodat de 25 toch vrijgelaten zijn.

"De kledingarbeiders zijn zonder enige grond in staat van beschuldiging gesteld. Hun advocaten zullen in beroep gaan om de veroordelingen ongedaan te maken", benadrukt Ath Thorn. 

Een leefbaar minimum loon

"Deze vrijlating is de eerste stap", kondigt de vakbondsleider aan. "De vakbeweging zal actie blijven voeren voor een leefbaar minimumloon van USD $ 160 voor kleding en textiel werknemers en de bescherming van de rechten van werknemers en fatsoenlijk werk."

Ath Thorn benadrukt dat de kledingmerken een sleutelrol hebben. "Zij kunnen hun van toeleveranciers eisen dat die een minimumloon van 160 dollar per maand betalen en zij kunnen druk op de Cambodjaanse regering uitoefenen om de aanklachten te laten vallen en de discriminatie en repressie van vakbonden te stoppen. Deze vrijlating is een goed teken voor zowel de werkenden als de Cambodjaanse bevolking als geheel. "

Achtergronden en voorgaand nieuws

Arbeidsorganisaties riepen eerder kledingmerken op hun verantwoordelijkheid te nemen
 

7 kledingmerken drongen bij de regering per brief aan het overleg over het traject naar een leefbaar loon te heropenen.