Enige tijd geleden bezocht stedenbandmedewerker Geke Leistra twee van de organisatoren van het zomerfeest. Een verslag

 

Ik ben op weg naar De Hamelink, een voormalige schoolgebouw, waar nu het nieuwe buurtcentrum van de buurt is gevestigd. Ik spreek met Maria van Waarde en Jos Derissen. Beiden zijn betrokken geweest bij de organisatie.

 

 

Maria woont in de Slachthuisbuurt en is lid van de wijkraad. Maria kent de stedenband door het schoolproject ‘Een reis naar Mutare’. Zij en de kinderen waren daar erg enthousiast over. De stedenband heeft haar gevraagd bij de werkgroep onderwijs te komen. Het lesprogramma voor de scholen werd vernieuwd, scholen werken er nog steeds mee.

 

Jos is wijkconsulent bij woningbouwcorporatie Pré Wonen en contactpersoon voor de wijk. In het kader van leefbaarheid heeft hij samen met de wijkraad de markt georganiseerd. Hij kent door zijn werk veel organisaties, ook de stedenband . Hij leidde Gift Sanyanga, projectmedewerker van de stedenband in de wijk Hobhouse in Mutare, rond toen die voring jaar Haarlem bezocht. Ze hebben gesproken over wonen, over Zimbabwe en de moeilijke tijden die het land doormaakt. Gift was erg verbaasd dat wij de portiekflats langs de Schipholweg slopen. Volgens zijn normen zijn het perfecte gebouwen. Dat blijft hangen en de gedachte dat ondersteuning van het huisvestingsproject een leuk en goed project voor de wijk zou kunnen zijn.

 

Jos vertelt dat de stedenband belangrijk is voor de wijk. "Mensen moeten het besef hebben, dat de wereld breder is. Het is goed dat men zich realiseert, dat het belangrijk is om kansarme mensen te helpen. Maar er is wederkerigheid, wij krijgen ook wat terug." In de Slachthuisbuurt is de samenwerking tussen wijkorganisatie en stedenband nieuw. In de Damast- en Spaarnoogstraat (wijk Scheepmakersdijk) kwam die kennismaking al eerder tot stand. Daar is in samenwerking met buurtbewoners en woningbouwcorporatie Elan Wonen een kunstproject met Zimbabwaanse beelden gekomen. Vorig jaar was er een expositie van Zimbabwaanse kunst in de Grote of St. Bavokerk, later heeft een deel van die kunst in het wijkcentrum Amsterdamsebuurt gehangen.

 

Terug naar de actiedag voor het huisvestingsproject. Maria: "Zes weken lang konden mensen op woensdag hun spullen brengen. Jos: "Het was voor het goede doel, voor het huisvestingsproject van de stedenband. In de buurt zijn we tweedehandsspullen gaan inzamelen. Mensen konden hun spullen inleveren en die werden verkocht. De woningcorporaties Pré Wonen, Elan Wonen en Ymere deden mee. Elan Wonen heeft een winkelruimte ter beschikking gesteld." Er was heel veel: kleding, speelgoed, boeken, kasten, serviesgoed… De winkel, die Elan Wonen ter beschikking had gesteld, had een ‘Mutare-etalage gekregen met beelden, muziekinstrumenten en schilderijen. Maria vult aan: "Alles wat over was, is teruggegaan naar die winkel. Vervolgens heeft de Schalm alles meegenomen, een vrachtwagen vol, niets is weggegooid."

 

Tijdens de markt op het wijkfeest zijn er vijf tafels ter beschikking gesteld, er waren negen vrijwilligers die de spullen aan de man brachten. Spullen gingen weg voor € 0,50 of € 1,- Er is voor € 870,- verkocht.

 

Alle geledingen uit de buurt waren aanwezig. De sfeer was perfect evenals het weer. Het was de tweede keer dat de markt gehouden werd. Met 3 à 4.000 bezoekers was de markt druk bezocht. Maria: "Er was van alles te doen: muziek, sport en spel. Zo probeert de wijkraad te stimuleren dat buurtbewoners elkaar ontmoeten." Jos: "Sportleaders uit Mutare organiseerden sportactiviteiten. Dat was speciaal en viel op: zwarte jongens in een T-shirt van de stedenband, ze waren een dag eerder waren naar Nederland gekomen om dit mee te maken. Bij de opening door wethouder v.d. Molen is dit ook genoemd."

 

De verkoop van de markt heeft €. 850,- opgebracht. In De Hamelink heeft met een loterij ook nog € 150,- bijeen gekregen. De woningstichting Pre Wonen heeft het totale bedrag aangevuld tot €. 1650,- "Niemand kan meer zeggen: de stedenband Haarlem-Mutare kennen we niet", zegt Maria.

 

Krijgt het een vervolg? Maria zegt dat ze dat heel goed zal vinden. Jos: "We moeten dit vasthouden en kijken hoe we het terug laten komen We hebben het evenement afgesloten met Chinees eten. De mensen uit Mutare waren daar ook bij. Het heeft veel indruk gemaakt. Woningbouwcorporaties zijn gericht op wonen in Nederland. Het is niet onmogelijk dat ze breder gaan kijken om steun te bieden.

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer