Partnerbericht

Building Partnerships

 

Vanuit de traditionele hoek zijn goede doelen gewend te denken in financiële waardes. Op zich logisch, aangezien geld het meest gebruikte ruilmiddel is en ook goed meetbaar en inzetbaar is. Maar met subsidiekranen die aan alle kanten dicht gaan en de huidige crisis is het onontkoombaar om verder te kijken dan alleen geld als waardemiddel.

Gelukkig is er goed nieuws, want er zijn nog veel andere manieren om waarde te creëren. Een van de meest bekende is de waarde van mensen, oftewel arbeid, tijd en kennis. Een mooi voorbeeld hiervan is de organisatie VSO, een ontwikkelingsorganisatie die duurzame kennisuitwisseling inzet en hiermee waarde creëert voor lokale organisaties in Afrika en Azië. Vak deskundigen uit het bedrijfsleven delen hun kennis en ervaring met lokale organisaties in ontwikkelingslanden waardoor zij zich verder kunnen ontwikkelen en hun werk effectiever kunnen doen. Een ander voorbeeld is Maatschappelijk Betrokken Ondernemen, waarbij organisaties zich vrijwillig inzetten voor de (lokale) samenleving. Zo ging KPMG onlangs met een groep van 40 medewerkers survivalen en nam hierbij kinderen met een geestelijke beperking van Stichting Zonnehuizen mee. Naast de ‘meetbare’ waarde die dit vertegenwoordigt in de vorm van tijd, is er ook nog een onschatbare waarde van motivatie, inspiratie, geluk en sociale cohesie.

Om toch zoveel mogelijk van deze waardes meetbaar te maken heeft MVO Nederland hier onlangs algemene richtlijnen voor opgesteld. Als het gaat om de inzet van mensen in de vorm van ‘handen uit de mouwen’, zoals het voorbeeld van KPMG, dan vertegenwoordigt dit een waarde van €50,- per persoon per uur. Indien we praten over kennisoverdracht zoals VSO behartigt, dan heeft dit een waarde van €80,- per persoon per uur. Alle vormen van waarde zijn overigens samengevat in de 5M’s: mensen, middelen, munten, massa en media.

De kunst is natuurlijk om als goed doel te kijken naar de behoefde die er is binnen de organisatie en deze te vertalen in waardes, anders dan geld. Daarnaast heeft een goed doel vaak weinig inzicht in wat zij te bieden heeft, zoals bijvoorbeeld kennis van de lokale markt, ook dit kan in waarde worden uitgedrukt. Tezamen vormt dit een hele nieuwe dimensie van waardes, bovenop de bestaande waarde van geld.

Wilt u leren hoe u duurzame relaties kan aangaan? Bekijk dan ook de workshop Building Partnerships.