Partnerbericht

Brieven aan regering en Kamer: MVO, kinderarbeid en Dalits

Brief Dalit Netwerk Nederland: hebben Dalits baat bij vrijhandel?

In haar brief aan Minister Rosenthal bepleit het Dalit Netwerk Nederland om de activiteiten tegen de ‘kaste-apartheid’ in Zuid-Azië versterkt voort te zetten. Zo wordt komend jaar een cruciaal jaar voor de aanname en uitvoering van de VN Richtlijnen tegen Kastendiscriminatie. Maar ook de meervoudige discriminatie van Dalit vrouwen, het gedwongen poepruimen door circa een miljoen mensen en de sociale gevolgen van de EU-India vrijhandelsoverkomst zijn thema’s waarop de Minister en de Kamer gevraagd worden zich actief op te stellen. U vindt de brief hier: http://www.dalits.nl/pdf/br101103.pdf

Brief Stop Kinderarbeid: verplichte transparantie productieketens

Kinderarbeid was voor de vorige regering en een groot deel van de Kamer een belangrijke prioriteit. In een brief aan Minister Rosenthal en staatssecretaris Knapen bepleit de campagne Stop Kinderarbeid om het actieve beleid op dit gebied stevig voort te zetten. Dat kan bijvoorbeeld door in alle OS-partnerlanden bestrijding van kinderarbeid expliciet te koppelen aan de nationale onderwijsplannen. In 2011 gebeurt dat al in vier OS-partnerlanden.

De afgelopen maanden werden door diverse fracties Kamervragen gesteld over kinderarbeid in de productie van kleding, cacao, hazelnoten en zaden. De Kamerleden willen onder meer dat de consument daarover beter wordt geïnformeerd. Stop Kinderarbeid bepleit daarom de verplichting tot transparantie over de productieketen, waarover de Kamer vorig jaar een motie aannam, nu snel in te voeren. Zie brief: http://www.indianet.nl/pdf/br101109.pdf

Brief MVO Platform: van verslaglegging tot aansprakelijkheid

In een brief aan de kamer doet het MVO Platform een aantal voorstellen om het beleid van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen verder vorm te geven. Zo vraagt het Platform om alle overheidssteun aan bedrijven te koppelen aan de naleving van de fundamentele arbeidsrechten en mensenrechten. Voor kinderarbeid en dwangarbeid bestaat zo’n maatregel al. Ook worden aanbevelingen gedaan op het gebied van ketenverantwoordelijkheid, aansprakelijkheid van bedrijven voor schending van rechten, transparantie en maatschappelijke verslaglegging en het verduurzamen van de financiële sector. De volledige brief vindt u hier: http://www.indianet.nl/pdf/br101007.pdf