Samen met internationale organisaties brainstormen over de wijze waarop ontwikkelingslanden in de media geportretteerd worden en hoe daar mee om te gaan, daar draait het maandag 26 augustus om. Die avond organiseert Upact in het kader van haar Peace of Minds Academy bij ‘In de Ruimte’ een brainstormsessie rond dit thema. Geïnteresseerden mogen hier gratis bij aanschuiven. Naast partners uit Colombia, Nigeria, Oeganda en Birma, is ook journalist en onderzoeker Mirjam Vossen aanwezig. Zij verzorgt deze avond een kritische introductie.

Wie kent niet de beelden van de kinderen met vliegen op de lippen, van mishandelde homos in Oeganda en van vrouwen voor wie gelijke rechten nog altijd een verre droom is. Dagelijks overlaadt de media ons met deze beelden en verhalen, maar wat vinden experts uit deze landen zelf van het beeld dat door Nederlandse media en organisaties aan ons geschetst wordt? Is dit nieuws een realistische weergave van de werkelijkheid, of heeft het meer een shockerende sensatiedrang als uitgangspunt? En wat voor keuzen maken ontwikkelingsorganisaties zoals Save the Children en Artsen Zonder Grenzen, wanneer zij nieuwe campagnes opzetten? Is breed uitgemeten slachtofferleed echt nodig om geld te krijgen, of is er ook een alternatief?

Iedereen kan tijdens deze brainstorm met de experts meedenken. Het resultaat van deze avond is een advies over wat volgens de aanwezigen nodig is om een goede en eerlijke campagne te voeren.

Locatie
De brainstorm vindt maandag 26 augustus plaats bij In de Ruimte, Oudegracht 230A in Utrecht en begint om 19.00 uur. Toegang is gratis en geïnteresseerden kunnen zich aanmelden op peaceofminds@upact.nl. Deze themasessie wordt door Upact georganiseerd in samenwerking met Idleaks.

Upact
Upact is een non-profit instelling die zich inzet voor duurzame vrede. Door jongeren te inspireren om zelf bij te dragen aan het voorkomen en oplossen van conflicten in de wereld, werkt Upact daar samen met hen naartoe. Door middel van innovatieve tools zoals games, social media, offline en online campagnes en educatie weet Upact jongeren te bereiken en ontdekken zij dat de conflicten en oplossingen helemaal niet ver-van-hun-bed zijn. Duurzaam, bewust, actief en samen maken Upact en jongeren zich sterk voor wie en waar dat nodig is en zetten zij vrede in beweging.
 

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer