Onderzoeksbureau STOGO heeft in opdracht van Milieudefensie uitgerekend dat een verhoging van de grondprijs met gemiddeld 50 euro per vierkante meter bouwrijpe grond mogelijk is zonder nadelige gevolgen voor de economie. Milieudefensie stelt daarom voor om deze grondprijsverhoging in te voeren als een 'opknapbijdrage'. Bedrijven moeten deze bijdrage betalen bij vestiging op de nu aangeboden bouwrijpe grond. De opbrengst van deze bijdrage gaat in een fonds waaruit de herstructurering wordt betaald. Tot 2020 levert dit jaarlijks 200 miljoen euro op. Dat is drie maal zoveel als gemeenten nu van rijk en provincies krijgen voor de herstructurering.

 

'De herstructurering van verouderde bedrijventerreinen is een fiasco,' zegt Willem Verhaak, campagneleider Ruimte en Landschap van Milieudefensie. Als het opknappen van verouderde bedrijventerreinen in het huidige tempo doorgaat, komt er pas in de 22ste eeuw een eind aan de huidige verpaupering. Verhaak: 'Tegen die tijd is het landschap volgebouwd met lelijke en overbodige bedrijventerreinen. Een voorlopige stop op de aanleg van nieuwe terreinen, gecombineerd met de invoering van een opknapbijdrage kunnen dit voorkomen'.

 

www.milieudefensie.nl/ruimte

Milieudefensie

Milieudefensie

Met het oplossen en voorkomen van milieuproblemen is een wereld te winnen. Voor onszelf en toekomstige generaties. Milieudefensie is een …
Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer