Het programma "Boeren tegen Armoede" is een initiatief van ‘agri-agencies’ (ontwikkelingsorganisaties van de georganiseerde landbouw) uit de Europese Unie en Canada, verenigd in AgriCord. Voor Nederland geeft Agriterra vorm aan het programma. De Nederlandse landbouworganisaties en het agrarisch bedrijfsleven spelen een grote rol in het programma "Boeren tegen Armoede", dat zich richt op organisaties van ondernemende boeren in ontwikkelingslanden.

We willen dat die organisaties sterker worden, dus meer leden hebben, hun leden actief betrekken bij besluitvorming en activiteiten en goede relaties opbouwen met overheden, financiers, afnemers en leveranciers. De mate waarin ze sterker worden meten we. De top tien van meest versterkte organisaties bestaat voor de helft uit Aziatische organisaties. De Indiase federatie van coöperaties met een melkbedrijf IIMF, geheel gerund door vrouwen, is een goed voorbeeld. Het slaagde erin de diensten aan en melkverwerking van de 50.000 leden op een hoger peil te brengen.

In vier jaar tijd hadden we 81 miljoen euro te besteden aan "Boeren tegen Armoede", waarvan meer dan 60% afkomstig is van de Nederlandse overheid. Dat is overigens slechts 0,033% van de totale officiële hulp aan ontwikkelingslanden. Dit bedrag hebben we geïnvesteerd in boerenorganisaties en -coöperaties. Niet via overheden of andere kanalen, maar direct in de organisaties die bestaan door en voor hun leden en stevig verankerd zijn in hun omgeving. Dit levert aantoonbare resultaten op.

Verschillende Congolese boerenorganisaties hebben succesvol gelobbyd zodat het parlement begin dit jaar de ‘code agricole’ heeft aangenomen, de allereerste wet in Congo waarin de bescherming van de kleine boer is vastgelegd. Wereldwijd zijn de oogsten significant verbeterd, onder andere door overstap naar andere gewassen, andere teeltmethoden of zaden. Inkomens zijn gestegen, bijvoorbeeld van 750.000 katoenboeren in Zuidelijk Afrika. Dankzij een contract dat de Sacau, platform van landbouworganisaties uit Zuidelijk Afrika, gesloten heeft, ontvangen zij nu $0,03 per kilo katoen meer. Dat betekent dat de aangesloten boeren $1,10 per dag verdienen.

Kortom, met een relatief klein budget hebben de agri-agencies veel bereikt. "Boeren tegen Armoede" draagt aantoonbaar bij aan honger- en armoedebestrijding in ontwikkelingslanden. Het betekende een jaarlijkse inkomensverbetering van 7,3% voor 156.000 mensen in ontwikkelingslanden. Als het volledige officiële ontwikkelingshulp budget op deze manier besteed was, zou deze inkomensstijging gelden voor 460 miljoen mensen!

De komende jaren wil Agriterra nog meer nadruk leggen op ondernemerschap en economische activiteiten van boerenorganisaties en coöperaties en meer directe steun geven aan boeren. Wij blijven dit doen door directe hulp aan die organisaties, zonder schakel tussen de geldgevers en de doelgroep. En met de kennis en inzet van Nederlandse agrarische ondernemers.

Lees het volledige activiteitenrapport 2007 – 2010 op http://www.agriterra.org/nl/order/index/15739?page=1.

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer