Partnerbericht

Boerenbeweging groeit, nu de financiering nog

Wat achterblijft, zijn de financiële middelen om aan de groeiende vraag van boerenverenigingen te kunnen voldoen. Dat is op zijn zachtst gezegd bizar, uitgaande van het feit dat wereldleiders tijdens de G8-top vorig jaar 15 miljard euro beloofden voor landbouw in ontwikkelingslanden. Bovendien levert het programma Boeren tegen Armoede aantoonbaar resultaat. In 2009 waren 187 boerenorganisaties uit 61 landen in staat om 389 projecten uit te voeren. Bij deze projecten was een ongekend aantal van 2,4 miljoen boeren direct betrokken, waarvan 38% vrouwen.

Agriterra en de alliantie AgriCord, waartoe Agriterra behoort, hebben in 2009 zo’n 33 miljoen euro besteed aan de versterking van boerenorganisaties. En dit heeft effect. Met steun van Agriterra heeft bijvoorbeeld de Burkinese organisatie FEPA/B zich zo weten de manifesteren in de agrarische sector dat zij een contract af heeft gesloten met het Wereldvoedselprogramma. De leden van FEPA/B zijn nu de leverancier van 200 ton erwten en sorghum voor het Purchase for Progress programma. Vrouwen die deelnamen aan de micro-projecten kunnen hun gezinnen nu van drie maaltijden per dag voorzien, hun kinderen naar school sturen en zelfs nog wat sparen. Leden van 38 koffiecoöperaties in Nicaragua verdienen 20% meer met hun koffie en de productie is met 25% gestegen sinds het begin van het project. En dit is slechts een klein deel van de behaalde resultaten aan de basis.

Verder constateren we een spectaculaire toename in het aantal leden, wereldwijd gezien 9%. Vooral in Afrika zijn de boerenorganisaties flink gegroeid: rond de half miljoen boeren zijn in 2009 lid geworden. In dit continent is tevens het merendeel van de uitgaven gedaan.

Nog meer dan voorgaande jaren wilde Agriterra inzetten op steun aan boeren aan de basis. Hoewel de fondsen in toenemende mate besteed zijn aan projecten op lokaal niveau, was het minder dan voorzien voor 2009.

Boeren tegen Armoede draagt bij aan honger- en armoede bestrijding in ontwikkelingslanden, maar er is nog genoeg te doen. Veel kleine boeren zijn nog arm en hun organisaties hebben ondersteuning nodig voordat zij onafhankelijk kunnen functioneren. De komende jaren wil Agriterra meer nadruk leggen op ondernemerschap en economische activiteiten van boerenorganisaties en coöperaties en meer directe steun geven aan boeren. Wij blijven dit doen door hulp aan boerenorganisaties,zonder schakel tussen de geldgevers en de doelgroep.

Lees het volledige activiteitenrapport 2009 op http://www.agriterra.org/activityreport2009/.