Partnerbericht

Bio-ethanol uit suikerriet in Brazilië schendt mensenrechten

In tegenstelling tot wat de Braziliaanse overheid ons doet denken dat hun bio-ethanol een schoon en duurzaam alternatief is voor onze conventionele energiebronnen concludeert FIAN-Nederland het volgende:

Grootschalige productie van bio-ethanol uit Braziliaans suikerriet is niet duurzaam. Bio-ethanol concurreert met de voedselproductie en brengt de fundamentele mensenrechten van de meest zwaksten groepen in Brazilië in gevaar.

Het Rapport is gebaseerd op een fact-finding missie die is uitgevoerd tussen 3 en 10 april 2008 in drie belangrijke regio's van Brazilië waar de expansie van suikerriet productie hoog op de agenda staat, dat is in São Paulo, Mato Grosso do Sul en Piauí. Het Rapport gaat na in hoeverre het biobrandstoffenbeleid, met name het bio-ethanol en bio-diesel programma, van de Braziliaanse overheid in overeenstemming is met het respecteren en beschermen van sociale en economische mensenrechten.

Het Rapport stelt dat de grootschalige expansie van suikerriet en soja in toenemende mate het recht op voedsel schendt van landarbeiders, kleine boeren en inheemse gemeenschappen.  Vooral in "agrofuel frontier" gebieden is een alarmerende toename aan gewelddadige landconflicten geobserveerd. Daarnaast stelt het Rapport vast, dat de expansie van biobrandstoffenproductie in Brazilië leidt tot steeds meer land in handen van steeds minder mensen, verdringing van voedselproductie, excessieve uitbuiting van werknemers, slavernij, vernietiging van bossen, verminderde vruchtbaarheid van de grond, uitdroging van bronnen en rivieren en milieuvervuiling.

FIAN Nederland is van mening dat de productie van biobrandstoffen voor zowel de Nederlandse als de Europese brandstofvoorziening samen moet gaan met een daadwerkelijk duurzame productiewijze. Dit zal eerst moeten worden vastgesteld alvorens Nederland handelsovereenkomsten met Brazilië aan gaat. Daarnaast vragen wij de Nederlandse overheid  om een doorstaand toezicht op duurzame productiewijze van biobrandstoffen. FIAN Nederland treurt daarom het onlangs getekende akkoord tussen Nederland en Brazilië inzake bio-energie. Volgens FIAN Nederland zijn de ontwikkelingen in het kader van het verder bevorderen van Braziliaans suikerriet onder het mom van duurzaamheid een verkeerde ontwikkeling.

Het volledige rapport in het Engels en de executive summary vindt u hier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lucía Goldfarb: luciagoldfarb@gmail.com   T. 0031614472031

Gudrun Muller: fian@fian-nederland.nl   T. 0031614020434

FIAN-Nederland www.fian-nederland.nl