Kashmir staat in het brandpunt van de internationale belangstelling. Om deze deelstaat zijn tussen India en Pakistan al enkele oorlogen gevoerd en onlangs dreigde zelfs een kernoorlog met Kashmir als belangrijkste twistpunt. India verwijt Pakistan ondersteuning van ‘grensoverschrijdend terrorisme’. Pakistan meent dat Kashmir eigenlijk bij haar hoort en spreekt van morele steun aan een ‘bevrijdingsstrijd’. Intussen is de bevolking van Kashmir het slachtoffer van geweld, mensenrechtenschendingen en een ingestorte economie.

Vanwege de verkiezingen die tussen 16 september en 8 oktober plaatsvinden neemt het geweld in Kashmir, met mogelijke gevolgen voor de relatie India-Pakistan, momenteel sterk toe. Voor de Indiase regering is een hoge opkomst belangrijk om te laten zien dat de bevolking aan haar kant staat. Er zijn recente aanwijzingen dat Indiase militairen de bevolking onder druk zetten om te gaan stemmen. Afscheidingsbewegingen, gesteund door Pakistan, gebruiken juist geweld om mensen te beletten te gaan stemmen. De bevolking van Kashmir zit klem.

Tijdens de bijeenkomst zullen onder meer aan de orde komen: de (mensenrechten)situatie in Kashmir, de rol van Kashmir in het conflict tussen India-Pakistan, het werk van de JKCCS, maar ook de mogelijk bijdrage van overheden en maatschappelijke organisaties in Europa en Nederland aan het vinden van oplossingen. Moeten Nederland en Europa bijvoorbeeld niet op zijn minst afzien van wapenleveranties aan beide landen tot een definitieve vredesregeling is getroffen? De afgelopen jaren zijn flink wat Nederlandse en Belgische wapens alsook wapens uit andere Europese landen aan India en Pakistan geleverd.

De bijeenkomst vindt plaats in de Poort van Kleef, Mariaplaats 7 te Utrecht en begint om 13 uur. Graag tevoren uw komst aanmelden bij de LIW: 030-2321340; e-mail: g.oonk@indianet.nl

Webpagina India-Pakistan van de LIW
website Landelijke India Werkgroep

ARISA

ARISA

Stichting Arisa (Advocating Rights In South Asia, voorheen Landelijke India Werkgroep) ondersteunt en versterkt vanuit Nederland de …
Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer