Het bestuur van Agriterra wordt gevormd door de vier landbouwsectoren die Agriterra in 1997 opgericht hebben. Dit zijn de land- en tuinbouworganisaties verenigd in LTO Nederland, de Nationale Coöperatieve Raad voor land- en tuinbouw (NCR), het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) en de plattelandsvrouwen verenigd in de Stichting Samenwerkende Vrouwenorganisaties (SSVO).

Agriterra dankt de afgetreden bestuursleden voor hun jarenlange inzet en betrokkenheid bij Agriterra. Harm Eiso Clevering (NCR) was sinds november 2003 bestuurslid, Doeke Faber (NCR) vanaf november 2006 en Tiny Wismeijer (SSVO) zat sinds december 2001 in het bestuur.

Het bestuur staat onder voorzitterschap van Albert Jan Maat, tevens voorzitter van LTO Nederland en onlangs voor een tweede termijn herkozen voor deze functie.

Na de recente wisseling ziet het bestuur van Agriterra er als volgt uit:

·         Albert Jan Maat, voorzitter (LTO Nederland)

·         Ira Stam, secretaris/penningmeester (SSVO)

·         Martina Benschop-Jansen (SSVO)

·         Ruud Galle (NCR)

·         Kees Menkhorst (NCR)

·         Wilco de Jong (NAJK)

·         Kees Coppens (LTO Nederland)

 Namens de adviesraad neemt Ton Duffhues (ZLTO) deel aan de bestuursvergaderingen. Kees Blokland (directeur) en José van Gelder (senior communicatieadviseur) leveren hun inbreng namens de werkorganisatie.

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer