Partnerbericht

Bespreek mensenrechten bij staatsbezoek India

De LIW wijst ook op het feit dat haar medewerkers al jaren geen visum voor India krijgen en momenteel juridisch vervolgd worden door een Indiaas kledingbedrijf. Ook andere organisaties en bedrijven worden daardoor nu, en mogelijk in de toekomst, getroffen.

 

Dalits. In haar brief beschrijft de LIW de situatie van de 160 miljoen Indiase Dalits ('kastelozen') die het slachtoffer zijn van systematische discriminatie, vernedering en uitbuiting. Recente publicaties als 'Hidden Apartheid' van Human Rights Watch maken duidelijk dat de Indiase regering ernstig tekort schiet bij het beschermen van de rechten van de 'onaanraakbaren'. In maart 2007 concludeerde de VN Commissie voor Uitbanning van Rassendiscriminatie dat de feitelijke 'kastenscheiding' van Dalits voortduurt en dat geweld tegen hen, waaronder veelvuldig seksueel geweld tegen Dalit vrouwen, zelden wordt bestraft. Dit grote internationale mensenrechtenprobleem mag tijdens het staatsbezoek niet onbesproken blijven.

 

Kindarbeiders. Volgens de Indiase regering werken er bijna 13 miljoen kinderen, maar onafhankelijke schattingen lopen op tot 100 miljoen. De meeste van hen gaan niet naar school. Uit een recent rapport van de LIW blijkt dat ruim 400.000 kinderen gevaarlijk en slavernijachtig werk verrichten voor onze katoenproducten. Alle fracties in de Tweede Kamer hebben onlangs via vragen aan de regering duidelijk gemaakt dat kinderarbeid tijdens het staatsbezoek aan India besproken moet worden. Zo moet er op worden aangedrongen dat India de internationale verdragen tegen kinderarbeid tekent én uitvoert.

Arbeiders zonder rechten. Negen van de tien werkende Indiërs moeten het zonder bescherming van arbeidswetten stellen. Zij verdienen meestal tussen een halve en een hele euro per dag, ver onder het officiële minimumloon. Deze 'rechteloze arbeiders' – vaak Dalits – werken ook in de (uitbestedings)keten van Nederlandse bedrijven. Tijdens het staatsbezoek worden nieuwe mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven verkend. Minstens evenveel aandacht moet besteed worden aan plannen om arbeidsrechten te realiseren: een 'leefbaar loon', vakbondsvrijheid, geen discriminatie en geen dwang- en kinderarbeid.

 

Visumweigering en rechtszaak. Al vier jaar wordt medewerkers van de LIW een visum geweigerd. Ook andere maatschappelijke organisaties hebben visumproblemen. Ondanks vele pogingen is het niet gelukt dat te veranderen. Sinds juni worden de LIW, de Schone Kleren Kampagne, Stichting Antenna en XS4ALL gerechtelijk vervolgd voor smaad. Mochten deze ontwikkelingen zich voortzetten dan wordt het voor de vele maatschappelijke organisaties die in India actief zijn steeds moeilijker om hun werk te doen.

Open Brief aan H.M. Koningin Beatrix

www.indianet.nl/pdf/ob071016.pdf