Partnerbericht

Beslis mee over thema’s Nederlands Sociaal Forum

De aftrap voor het tweede Nederlands Sociaal Forum was op 5 juni tijdens de Startconferentie Nederlands Sociaal Forum 2006. Als eerste stap in de voorbereiding willen we bij zoveel mogelijk mensen inventariseren wat ze van het volgende NSF verwachten. Vul de vragen in op www.sociaalforum.nl voor 15 september. De antwoorden op de enquete zullen verzameld worden en op de volgende NSF voorbereidingsvergadering (11 oktober in Utrecht) worden gepresenteerd.