Partnerbericht

Bert Koenders ontvangt ruim 23.000 handtekeningen tegen geweld

Professor Pinheiro is in Nederland op uitnodiging van Plan Nederland. Hij spreekt op de conferentie over zijn internationale aanbevelingen aan regeringen en NGO's om geweld tegen kinderen te stoppen. Ook bezoekt hij in Nederland een jeugdgevangenis en spreekt met jongeren die zich inzetten om geweld tegen kinderen te bestrijden. Tim Osorio Rodriguez doet bij de opening van de fototentoonstelling de dringende oproep meer aandacht te besteden aan het geweld tegen kinderen en jongeren, in Colombia en wereldwijd.

 

250 miljoen kinderlevens

Jongeren bieden op de conferentie een kaartenhuis van ruim 23.000 ondertekende kaarten tegen geweld aan minister Koenders aan. De conferentie moet geweld tegen kinderen hoger op de politieke agenda krijgen. Geweld tegen kinderen is wereldwijd een enorm en vaak verborgen probleem dat meer dan 250 miljoen kinderlevens tekent. Op school en thuis, in zorginstellingen en jeugdgevangenissen, op straat en op de werkplek, in ontwikkelingslanden en in Nederland: dag in dag uit staan ontelbare kinderen bloot aan mishandeling en uitbuiting. En internationale afspraken om geweld tegen kinderen te signaleren, aan te pakken en te voorkomen, worden te weinig vertaald naar concrete acties.

 

Groot schandaal

Plan Nederland vindt het een groot schandaal dat deze situatie nog steeds voortduurt. De conferentie 'Stop Violence against Children' brengt nationale en internationale deskundigen van maatschappelijke organisaties, overheid en bedrijfsleven daarom bij elkaar. Om concrete afspraken te maken en aanbevelingen te formuleren om gezamenlijk te werken aan een toekomst zonder geweld tegen kinderen. In Nederland en in ontwikkelingslanden.