Partnerbericht

Bepaalt Amerika wat wij straks eten?

Tot nu toe is Europa terughoudend geweest in het toelaten van genetisch gemanipuleerd voedsel. Momenteel geldt zelfs een importbeperking. Maar dat kan spoedig veranderen. Begin juli stemt het Europees Parlement over nieuwe richtlijnen voor het opsporen en etiketteren van genetische gemanipuleerde producten (GMO’s, in Europees jargon). Daarmee kan de deur verder open gaan voor de invoer van genetisch veranderde voedingsmiddelen, zaden, organismen of veevoer. Tegelijkertijd heeft Amerika een klacht ingediend bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) om de Europese Unie te dwingen genetisch gemanipuleerde producten toe te laten.

Bepaalt Amerika straks wat wij eten? Zijn de voorgestelde regels wel streng genoeg om de Europese markt te beschermen? Betekenen deze ontwikkelingen het einde van de biologische landbouw? En: wat betekent het Europees beleid voor ontwikkelingslanden? Hebben zij belang bij het al of niet toelaten van genvoedsel? In een levendig debat hoort u de mening van vertegenwoordigers van de milieubeweging, de biologische landbouw, voedingsindustrie, derde-wereldbeweging en de politiek. Ook de stemming in de zaal wordt gepeild. Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Met onder meer: Alexander de Roo (Europarlementariër GroenLinks), Dorette Corbey (Europarlementariër PvdA), Hans Blokland (Europarlementariër Christen Unie), Harm Evert Waalkens (Tweede-Kamerlid PvdA), Geert Ritsema (FOE-Europa), Maaike Raaijmakers (Biologica).

Plaats: de Rode Hoed, Keizersgracht 102, Amsterdam. Vrijdag 27 juni, 15.00 tot 17.30 uur
Zaal open vanaf 14.30 uur Organisatie: Stichting Natuur en Milieu, Hivos en Milieudefensie. De toegang is gratis. Wel graag van tevoren aanmelden (020-6385606).

Hivos