De redenen voor het ontbreken van vooruitgang zijn talrijk, maar het besef dringt ook langzamerhand door dat de wereld niet gezonder wordt door alleen maar te werken aan de toegang tot medische voorzieningen. Immers de kans om ziek te worden heeft met veel meer zaken te maken zoals scholing, huisvesting, arbeidsomstandigheden, inkomen, milieu etc.

Neem bijvoorbeeld de illegaal verblijvende mensen in Nederland, waaronder vele Afrikanen. Door gebrek aan scholing, inkomen, voedsel, huisvesting (ook vrouwen en jonge kinderen!) is de kans groter dat deze mensen eerder ziek worden. Maar juist bij deze groep is de toegang tot zorg slecht geregeld.

Tijdens de WHA 62 kwamen vele zaken aan bod die van belang zijn voor de gezondheidszorg op nationaal en internationaal niveau. Twee resoluties zijn aangenomen die het belang van gezondheidszorg benaderen uit het perspectief van de individuele mens en zijn/haar omgeving[1]. Deze resoluties zijn onder andere een oproep aan  regeringen om gezondheidszorg te integreren in alle beleid, omdat gezondheidsproblemen pas kunnen worden aangepakt als dit in samenhang gaat met plannen op het gebied van onderwijs, transport en algemeen financieel beheer.

 

Met het ondertekenen van zulke verklaringen zijn we echter nog niet dichter bij de oplossing, want er moeten juist acties volgen. Het is onze verantwoordelijkheid om onze regeringen op hun verantwoordelijkheid te wijzen, zodat gezondheidszorgproblemen bij de wortel worden aangepakt. Pas dan krijgen we een (inter)nationale gezonde samenleving. We kunnen dit doen door op gemeente niveau te werken aan gezondere buurten, campagnes te ondersteunen voor gezonder leven, vechten voor het verbeteren van leefomstandigheden van illegalen etc. Maar daarnaast hebben we ook een verantwoordelijkheid om onze regering te wijzen op condities die zij kunnen stellen aan het verlenen van hulp aan bijvoorbeeld regeringen van Afrikaanse landen. Dit kan helpen om meer grip te krijgen op onze investeringen zodat zij daadwerkelijk ten goede komen aan de opbouw van publieke voorzieningen waarmee de leefomstandigheden en daarmee de gezondheid van alle mensen zal verbeteren.

 

Wilma Rozenga is geassocieerd lid van de SMA, werkzaam in de ontwikkelingssector en bestuurslid van een solidariteitsorganisatie voor ongedocumenteerden. Wil je ook uitgezonden worden door de SMA, neem dan contact op via email adres vormingscentrum@sma-nederland.nl of kijk op de website www.sma-nederland.nl

 

 


[1] Resoluties voor Primary Health Care (PHC) en Social Determinants of Health (SDH).

society-of-african-missions

Society of African Missions

De SMA is een missionaire organisatie die zich inzet voor afrikanen. De mens staat bij ons centraal. Vanuit het werken onder de mensen …
Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer