"1 augustus is een belangrijke dag voor de slachtoffers van clustermunitie en een mijlpaal in het internationaal humanitair recht" aldus Roos Boer, projectleider clustermunitie voor IKV Pax Christi. "Dit verdrag maakt een einde aan het humanitair leed door clustermunitie onder burgers tijdens en na conflicten. Wij roepen staten die het verdrag nog niet ondertekend hebben op om dit zo snel mogelijk te doen."

 

Georgië, Rusland, Amerika en Israël hebben het Verdrag tegen Clustermunitie (Convention on Cluster Munitions, CCM) nog niet ondertekend, en zijn de vier staten die het meest recent clustermunitie hebben ingezet. IKV Pax Christi loopt op vrijdag 30 juli met een percussieband van de Georgische naar de Russische, en vervolgens naar de Amerikaanse en Israëlische ambassade. IKV Pax Christi biedt de ambassades een trommel en de tekst van het verdrag aan, met de oproep om het verdrag alsnog te ondertekenen.

 

IKV Pax Christi heeft zich in de afgelopen jaren als actief bestuurslid van de internationale Cluster Munition Coalition (CMC) en coördinator van de Nederlandse Cluster Munitie Coalitie zowel op nationaal niveau als in internationaal verband ingezet voor een sterk verdrag tegen clustermunitie.  

 

Het Verdrag tegen Clustermunitie verplicht de ondertekenende partijen onder andere om:

 

  • openheid te geven over de voorraad opgeslagen clustermunitie en deze voorraad binnen acht jaar te vernietigen;
  • gebieden die zijn getroffen door clustermunitie te identificeren en binnen tien jaar vrij te maken van clustermunitie;
  • gemeenschappen en personen die zijn getroffen door clustermunitie te ondersteunen zodat zij volledig worden geïntegreerd in de maatschappij en hun rechten worden gerespecteerd.

107 Landen hebben het verdrag ondertekend; 37 landen hebben het verdrag tot dusver geratificeerd. Nederland heeft het verdrag ondertekend, en onlangs is de ratificatie goedgekeurd door de Tweede Kamer. De verwachting is dat Nederland het verdrag in de komende maanden zal ratificeren.  

Voor meer informatie over clustermunitie, zie de website van IKV Pax Christi.

 

Op de website van de Cluster Munition Coalition vind je een overzicht van de evenementen die wereldwijd worden georganiseerd rondom de inwerkingtreding van het verdrag.

pax

PAX

PAX staat voor vrede. Samen met mensen in conflictgebieden en kritische burgers in Nederland werken wij aan een menswaardige, democratische …
Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer