Partnerbericht

Aziatische vakbonden bundelen krachten

Bert van Boggelen, lid dagelijks bestuur CNV, spreekt de oprichtingsconferentie toe. Respect voor diversiteit is van belang vanwege verschillen tussen grote en kleine vakbonden, en verschillen tussen vakbonden uit rijke landen als Australië en Japan en arme landen als Bangladesh, zo stelt Van Boggelen in zijn toespraak.

China grote afwezige
Grote afwezige op de oprichtingsconferentie is China. De Chinese vakbonden voldoen niet aan de toelatingscriteria die voorschrijven dat een vakbond onafhankelijk en democratisch moet zijn. De Chinese vakbonden zijn staatsorganen en daarmee per definitie afhankelijk.

Fusie BATU en APRO
De nieuwe Aziatische organisatie is een fusie van twee bestaande organisaties: de APRO met meest socialistisch georiënteerde vakbonden en de BATU met identiteitgebonden vakbonden. Het CNV heeft een lange relatie met BATU. Sinds 1967 steunt het CNV vakbonden in verschillende Aziatische landen het financieren van projecten en trainen van vakbondsleiders.

Samen sterk
APRO en BATU waren onderdeel van twee wereldorganisaties die in november 2006 fuseerden in de nieuwe International Trade Union Confederation (ITUC). Reden voor deze fusie is de noodzakelijke krachtenbundeling in een strijd tegen een eenzijdige vorm van globalisering, die zich uitsluitend richt op economische groei en sociale zekerheid buiten beschouwing laat. De nieuwe wereldorganisatie ITUC is gesprekspartner van wereldorganisaties als de VN, de Wereldbank en het IMF.

Effecten globalisering sterkst in Azië
Guy Ryder, secretaris generaal van de ITUC, noemt het opmerkelijk dat de eerste regionale fusie plaatsvindt in de regio waar de effecten van globalisering het sterkst gevoeld worden. Juist in Azië investeren grote bedrijven in nieuwe productiefaciliteiten, hier wordt geld verdiend. Maar het is ook Azië waar werknemers weinig rechten hebben, mensen uitgebuit worden en mensenrechten geschonden. De vakbonden hebben meer invloed nodig.

Weblogs uit  India over deze nieuwe organisatie