Partnerbericht

Ayotzinapa: hoe nu verder?

Een half jaar na de gedwongen verdwijning van 43 studenten uit Ayotzinapa is nog steeds niet opgehelderd wat er met de meesten van hen is gebeurd. De familieleden van de vermisten en leden van het Tlachinollan Mensenrechten Centrum die hen ondersteunen, ontvangen ook weinig medewerking van de autoriteiten. Sterker nog, volgens recente berichten worden zij regelmatig geconfronteerd met lasterlijke uitspraken in de media door de autoriteiten in Guerrero. Ook hebben zij te maken gehad met agressie, surveillance en intimidatie door veiligheidstroepen tijdens vreedzame protesten.

Deze gebeurtenissen maken deel van een breder patroon van groeiende restricties op de vrijheid van meningsuiting, en een klimaat van corruptie en straffeloosheid in Mexico. Peace Brigades International (PBI) en andere mensenrechtenorganisaties roepen daarom de Mexicaanse autoriteiten op om het fysieke en psychologische welzijn van de familieleden van de verdwenen studenten en mensenrechtenbeschermers die met hen samenwerken te garanderen. Bovendien moet de Mexicaanse overheid het werk van alle mensenrechtenverdedigers beschermen, en  de Wet ter Bescherming van Mensenrechtenverdedigers en Journalisten implementeren.

In februari 2015 riep het VN Comité over Gedwongen Verdwijningen Mexico op om meer te doen aan het klimaat van straffeloosheid en de aanvallen op familieleden van verdwenen personen. In het kader hiervan roepen mensenrechtenorganisaties, waaronder PBI, Mexico dan ook op om de gebeurtenissen van 26 en 27 september in Iguala te blijven onderzoeken en de internationale experts in hun werk te blijven ondersteunen.

De Interdisciplinaire Groep van Onafhankelijke Experts, in het leven geroepen door de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens, publiceerde op 19 maart een rapport over het eerste bezoek aan Mexico. Hierin verzoekt het de Mexicaanse autoriteiten om de missende studenten te blijven zoeken en de dit te behandelen als een geval van gedwongen verdwijning, alle bewijs te preserveren en medische ondersteuning te bieden aan alle slachtoffers, waaronder Aldo Gutierrez, de student die nog steeds in coma ligt door verwondingen opgelopen tijdens de aanval. Als laatste verzoekt de Groep om verdere toegang tot alle benodigde dossiers en de mogelijkheid om militairen te interviewen die iets met de zaak te maken hebben. PBI en andere mensenrechtenorganisaties roepen de Mexicaanse autoriteiten op om deze verzoeken in te willigen.

Bekijk hier de verklaring van 18 maart over de bescherming van de familieleden en mensenrechtenverdedigers. (Engels)

Bekijk hier de verklaring van 25 maart over het verdere onderzoek. (Engels)

Peace Brigades International (PBI) creëert Space for Peace waardoor mensenrechtenverdedigers zelf op een veilige manier aan een betere toekomst kunnen werken, kijk voor meer informatie op www.peacebrigades.nl.