MDR-TB section in Blue House Clinic, Mathare, Nairobi.<br /> Patients receiving treatment in Blue House, a clinic on the edge of Mathare, one of the Kenyan capital Nairobi's more violent slums, where MSF treats people with TB and HIV. Drugs used to treat TB are from the 1950s and a course of treatment for uncomplicated TB takes six months. Poor treatment management and adherence has led to new strains of bacilli that are resistant to one or more anti-TB drug. Multi-drug-resistant TB (MDR-TB) is a serious form of this, identified when patients are resistant to the two most powerful first-line antibiotics.<br /> Treating DR-TB is complicated from a programmatic perspective: treatment is individualised, tailored according to which drugs a patient is resistant to. It is long and taxing, requiring people to take a course of antibiotics for up to two years and endure often intolerable side effects.

Partnerbericht

Artsen zonder Grenzen ontwikkelt baanbrekende behandeling tegen resistente tuberculose

Artsen zonder Grenzen heeft met de steun van de Nationale Postcode Loterij een nieuwe kuur tegen resistente tuberculose ontwikkeld. De nieuwe kuur werd door een onafhankelijke adviesraad beoordeeld als beter dan de huidige standaardkuur en biedt een grotere overlevingskans, is korter en veel beter te verdragen dan de medicijnen die nu beschikbaar zijn. Artsen zonder Grenzen maakt zich er nu hard voor om de nieuwe behandelmethode op te laten nemen als standaard door de Wereldgezondheidsorganisatie.

 

Artsen zonder Grenzen heeft een nieuwe kuur ontwikkeld omdat de organisatie in het veld zag dat de standaardkuur patiënten tot wanhoop drijft doordat deze pijnlijk is. Ook kan de huidige behandelmethode tegen resistente tuberculose heftige bijwerkingen hebben zoals nierfalen, doof- of blindheid en psychoses. Patiënten moeten maandenlang, dagelijks pijnlijke injecties nemen en tot twee jaar lang ongeveer 20 pillen slikken per dag. Slechts 50% geneest. De kuur die Artsen zonder Grenzen heeft ontwikkeld is volledig oraal (zo’n vijf tabletten per dag), korter (6 maanden) en geeft veel minder bijwerkingen. Bovendien biedt het een grotere kans op genezing waardoor uiteindelijk veel meer mensen wereldwijd kunnen worden behandeld en genezen.

Doel: nieuwe kuur als standaard door Wereldgezondheidsorganisatie 
Bij het klinische onderzoek werd er bij 242 mensen met resistente tuberculose in Oezbekistan, Zuid-Afrika en Wit-Rusland getest. De nieuwe kuur werd vergeleken met de huidige standaardkuur. Een onafhankelijke adviesraad beoordeelde begin deze maand de kuur als beter dan de huidige standaardkuur, daarom kan het klinisch onderzoek vroegtijdig worden afgerond. Deze adviesraad denkt dat de resultaten niet zullen veranderen door de kuur bij nog meer mensen met resistente tuberculose te laten testen.

Tuberculose na COVID-19 meest dodelijke infectieziekte wereldwijd 
In aanloop naar Wereld Tuberculose Dag, onderzocht Artsen zonder Grenzen de kennis van tuberculose onder Nederlanders om aandacht te vragen voor deze ziekte. Want hoewel tuberculose, na COVID-19 de meest dodelijke infectieziekte is, is men er in Nederland minder mee bekend omdat het hier weinig voorkomt. Op algemeen niveau weten Nederlanders wel het een en ander over tuberculose. Zo weet 90% dat tuberculose nog bestaat en 76% dat het voorkomt in Nederland. Echter weet slechts de helft van hen dat tuberculose een infectieziekte is die wordt veroorzaakt door een bacterie.
 
Ernstige bijwerkingen 
Van de Nederlanders weet 90% niet dat de huidige behandelmethoden tegen resistente tuberculose gepaard kunnen gaan met ernstige bijwerkingen als blind- en doofheid. Bij 69% procent van de Nederlanders is het niet bekend dat tuberculose na COVID-19 de meest dodelijke infectieziekte is en in 2019 1,4 miljoen levens eiste. Ook weet 60% niet wat resistente tuberculose is. Bij resistente tuberculose is de bacterie resistent tegen de krachtigste antibiotica. Wereldwijd lijden een half miljoen mensen aan resistente tuberculose.
 
COVID-19 vertraagt beëindigen tuberculose met vijf tot acht jaar 
Mensen met tuberculose behoren tot de risicogroep voor COVID-19. Beide ziekten tasten de longen aan. Als tuberculosepatiënten worden besmet met COVID-19 kan dit grote gevolgen hebben. Maar COVID-19 heeft ook indirecte gevolgen. Zo zullen er naar verwachting 1,4 miljoen meer mensen aan tuberculose overlijden, als patiënten tijdens de lockdowns niet gediagnosticeerd worden en onbehandeld blijven*. Dit zal de wereldwijde inspanningen om tuberculose te beëindigen met vijf tot acht jaar vertragen. Artsen zonder Grenzen geeft voorlichting aan tuberculosepatiënten over de risico’s van COVID-19 en hoe zij besmetting kunnen voorkomen.

Grote bijdragen Nationale Postcode Loterij 
Dankzij de Nationale Postcode Loterij ontving het onderzoek van Artsen zonder Grenzen naar een nieuwe kuur tegen resistente tuberculose een extra gift van 4 miljoen euro. In 2013 schonk de Nationale Postcode Loterij al bijna 6,8 miljoen waarmee Artsen zonder Grenzen het onderzoek kon starten.