MSF also checks for signs of acute jaundice syndrome brought on by an outbreak of hepatitis E in Yida, a product of poor sanitation. Angel Muller, nurse *** Local Caption *** Yida.<br> Dans l?Etat d?Unity, au nord du Soudan du Sud, MSF fournit depuis octobre 2011 des soins de santé dans le camp de réfugiés de Yida, où sont installés ceux qui fuient les combats entre les forces armées soudanaises (SAF) et le Mouvement pour la libération du peuple soudanais (SPLM-Nord) dans la province du Kordofan du Sud. A partir d?avril 2012, la population du camp a connu une forte augmentation suite à l?arrivée de nombreux nouveaux réfugiés. En mai 2013, 75,000 personnes vivaient à Yida. La saison des pluies débute et MSF se prépare à une augmentation des maladies infectieuses au cours des prochains six mois. <br> Entre mai 2012 et mars 2013, 2,784 enfants sévèrement malnutris ont été soignés dans le programme nutritionnel thérapeutique. Pendant cette même période, les équipes MSF ont également effectué près de 90,000 consultations de santé primaire tandis que l?hôpital MSF installé dans le camp a admis près de 3,000 patients, dont les deux-tiers avaient moins de 5 ans. Les pathologies les plus diagnostiquées sont les infections respiratoires, les diarrhées et le paludisme.

Partnerbericht

Artsen zonder Grenzen: 50 jaar medische noodhulp en uitspreken over onrecht

Artsen zonder Grenzen bestaat vijftig jaar. Het van oorsprong Franse Médecins Sans Frontières is opgericht in 1971 door dertien artsen en journalisten. De aanleiding was een conflict in Biafra, Nigeria waar hongersnood heerste. Dit kwam doordat het nationale leger voedselvoorraden en medische hulp blokkeerde. Een aantal artsen zag het als hun plicht om deze misstanden via de media aan de kaak te stellen. Daarmee werd de basis gelegd voor een organisatie die zowel medische noodhulp verleent, als een die zich uitspreekt over onrecht. Artsen zonder Grenzen biedt inmiddels al 50 jaar medische zorg aan slachtoffers van aardbevingen, hongersnoden, epidemieën, conflicten en andere rampen. De organisatie wordt gedreven door de overtuiging dat ieder mens recht heeft op medische zorg. 

Uitspreken over onrecht en geweld
In 1999 ontving Artsen zonder Grenzen de Nobelprijs voor de Vrede als erkenning voor haar humanitaire en medische werk wereldwijd. Dr. James Orbinski, de toenmalige internationale voorzitter, stelde tijdens de prijsuitreiking het Russische geweld tegen burgers in Tsjetsjenië aan de kaak.  “We zijn er niet zeker van dat woorden altijd levens kunnen redden, maar zwijgen kan zeker dodelijk zijn”. Deze woorden klinken nog steeds door in de organisatie en Artsen zonder Grenzen blijft zich kritisch uitspreken over onaanvaardbare situaties.  

Medisch en humaan van de Griekse eilanden tot Afghanistan
Zo is Artsen zonder Grenzen al jarenlang kritisch over het EU-migratiebeleid, waarvan de gevolgen nog elke dag te zien zijn op de Griekse eilanden. Mede daarom neemt de organisatie sinds 2016 niet langer EU-gelden aan. Ook spreekt Artsen zonder Grenzen zich al jaren uit over de inhumane omstandigheden in Libische detentiecentra waar mensen worden mishandeld, werd er in 2016 een kritisch rapport gepubliceerd over de duizenden etnisch gemotiveerde moorden op Rohingya-vluchtelingen en blijft het mensen redden van verdrinking op de Middellandse Zee. Ook zet Artsen zonder Grenzen zich sinds de coronapandemie in om de enorme vaccinongelijkheid wereldwijd tegen te gaan. Doordat Artsen zonder Grenzen een onafhankelijke en neutrale hulporganisatie is kan het bovendien werken in conflictgebieden, zoals Afghanistan en Syrië. Altijd vanuit het medische en humane perspectief dat iedereen recht heeft op medische zorg, ongeacht ras, religie, geslacht of politieke overtuiging. 

Artsen zonder Grenzen anno nu
Wereldwijd werken er momenteel zo’n 45.000 mensen voor Artsen zonder Grenzen, waarvan 80% uit de projectlanden zelf komt. De organisatie voerde in 2020 honderden projecten uit in zo’n 88 landen en behandelde in 2020 9,9 miljoen poliklinische consulten. In 1984 werd de Nederlandse tak van Artsen zonder Grenzen opgericht. 

‘Al 50 jaar niet te stoppen’
Creatief bureau Buutvrij for life bedacht het concept voor de campagne. De speech van Artsen zonder Grenzen dient als basis voor de korte video ‘Al 50 jaar niet te stoppen’. Iconische foto’s van Artsen zonder Grenzen geven een beeld van hulpverlening door de jaren heen. Regisseur Johan Kramer van Halal  cureerde uit het beeldarchief van AzG een selectie van foto’s die tezamen een indringend fotoverhaal vormen met de tekst van de speech.  De 72 uitgekozen foto’s werden gefilmd op 35mm filmmateriaal om de film een eigen stijl en een bepaalde rauwheid te geven passend bij de organisatie. De foto’s kwamen letterlijk tot leven. Met  behulp van bijzondere belichting, beweging en attributen voor de lens werd diepte in de beelden gecreëerd. Dit alles om de boodschap van nog meer emotie en indringendheid te voorzien. Bekijk de video hier. 


 

MSF also checks for signs of acute jaundice syndrome brought on by an outbreak of hepatitis E in Yida, a product of poor sanitation. Angel Muller, nurse *** Local Caption *** Yida.
Dans l?Etat d?Unity, au nord du Soudan du Sud, MSF fournit depuis octobre 2011 des soins de santé dans le camp de réfugiés de Yida, où sont installés ceux qui fuient les combats entre les forces armées soudanaises (SAF) et le Mouvement pour la libération du peuple soudanais (SPLM-Nord) dans la province du Kordofan du Sud. A partir d?avril 2012, la population du camp a connu une forte augmentation suite à l?arrivée de nombreux nouveaux réfugiés. En mai 2013, 75,000 personnes vivaient à Yida. La saison des pluies débute et MSF se prépare à une augmentation des maladies infectieuses au cours des prochains six mois.
Entre mai 2012 et mars 2013, 2,784 enfants sévèrement malnutris ont été soignés dans le programme nutritionnel thérapeutique. Pendant cette même période, les équipes MSF ont également effectué près de 90,000 consultations de santé primaire tandis que l?hôpital MSF installé dans le camp a admis près de 3,000 patients, dont les deux-tiers avaient moins de 5 ans. Les pathologies les plus diagnostiquées sont les infections respiratoires, les diarrhées et le paludisme.

Artsen zonder Grenzen bestaat vijftig jaar. Het van oorsprong Franse Médecins Sans Frontières is opgericht in 1971 door dertien artsen en journalisten. De aanleiding was een conflict in Biafra, Nigeria waar hongersnood heerste. Dit kwam doordat het nationale leger voedselvoorraden en medische hulp blokkeerde. Een aantal artsen zag het als hun plicht om deze misstanden via de media aan de kaak te stellen. Daarmee werd de basis gelegd voor een organisatie die zowel medische noodhulp verleent, als een die zich uitspreekt over onrecht. Artsen zonder Grenzen biedt inmiddels al 50 jaar medische zorg aan slachtoffers van aardbevingen, hongersnoden, epidemieën, conflicten en andere rampen. De organisatie wordt gedreven door de overtuiging dat ieder mens recht heeft op medische zorg. 

Uitspreken over onrecht en geweld
In 1999 ontving Artsen zonder Grenzen de Nobelprijs voor de Vrede als erkenning voor haar humanitaire en medische werk wereldwijd. Dr. James Orbinski, de toenmalige internationale voorzitter, stelde tijdens de prijsuitreiking het Russische geweld tegen burgers in Tsjetsjenië aan de kaak.  “We zijn er niet zeker van dat woorden altijd levens kunnen redden, maar zwijgen kan zeker dodelijk zijn”. Deze woorden klinken nog steeds door in de organisatie en Artsen zonder Grenzen blijft zich kritisch uitspreken over onaanvaardbare situaties.  

Medisch en humaan van de Griekse eilanden tot Afghanistan
Zo is Artsen zonder Grenzen al jarenlang kritisch over het EU-migratiebeleid, waarvan de gevolgen nog elke dag te zien zijn op de Griekse eilanden. Mede daarom neemt de organisatie sinds 2016 niet langer EU-gelden aan. Ook spreekt Artsen zonder Grenzen zich al jaren uit over de inhumane omstandigheden in Libische detentiecentra waar mensen worden mishandeld, werd er in 2016 een kritisch rapport gepubliceerd over de duizenden etnisch gemotiveerde moorden op Rohingya-vluchtelingen en blijft het mensen redden van verdrinking op de Middellandse Zee. Ook zet Artsen zonder Grenzen zich sinds de coronapandemie in om de enorme vaccinongelijkheid wereldwijd tegen te gaan. Doordat Artsen zonder Grenzen een onafhankelijke en neutrale hulporganisatie is kan het bovendien werken in conflictgebieden, zoals Afghanistan en Syrië. Altijd vanuit het medische en humane perspectief dat iedereen recht heeft op medische zorg, ongeacht ras, religie, geslacht of politieke overtuiging. 

Artsen zonder Grenzen anno nu
Wereldwijd werken er momenteel zo’n 45.000 mensen voor Artsen zonder Grenzen, waarvan 80% uit de projectlanden zelf komt. De organisatie voerde in 2020 honderden projecten uit in zo’n 88 landen en behandelde in 2020 9,9 miljoen poliklinische consulten. In 1984 werd de Nederlandse tak van Artsen zonder Grenzen opgericht. 

‘Al 50 jaar niet te stoppen’
Creatief bureau Buutvrij for life bedacht het concept voor de campagne. De speech van Artsen zonder Grenzen dient als basis voor de korte video ‘Al 50 jaar niet te stoppen’. Iconische foto’s van Artsen zonder Grenzen geven een beeld van hulpverlening door de jaren heen. Regisseur Johan Kramer van Halal  cureerde uit het beeldarchief van AzG een selectie van foto’s die tezamen een indringend fotoverhaal vormen met de tekst van de speech.  De 72 uitgekozen foto’s werden gefilmd op 35mm filmmateriaal om de film een eigen stijl en een bepaalde rauwheid te geven passend bij de organisatie. De foto’s kwamen letterlijk tot leven. Met  behulp van bijzondere belichting, beweging en attributen voor de lens werd diepte in de beelden gecreëerd. Dit alles om de boodschap van nog meer emotie en indringendheid te voorzien. Bekijk de video hier. 


 

Artsen zonder Grenzen