De gehele maand augustus hebben wij een workshop georganiseerd in Mutare. Deze werd gegeven door Joyce Timmerman (theaterdocent, afgestudeerd in 2005) en Jansje Meijman (theaterdocent, afgestudeerd 2006) in juli augustus 2007). Onderdeel van de workshop was een bezoek aan het Amokoshi theater in Bulawayo. Er werd toegewerkt naar een voorstelling die, aan het einde van de periode, meerdere keren gespeeld in Mutare gespeeld is. Deze workshop werd mede mogelijk gemaakt door het HIVOS Zimbabwe en het gemeentelijke cultuurstimuleringsfonds.

Het cultuurproject dat de stedenband in Mutare ondersteunt bestaat uit een aantal poten. De kunstenaars in de verschillende sectoren, zoals beeldende kunst, fotografie en theater hebben zelfstandige organisaties (associations) opgezet. Doel van de organisaties is om meer samen te werken en de belangen van de kunstenaars te vertegenwoordigen. Elise van der Mark is in samenwerking met ICCO & Kerk in Actie uitgezonden naar Mutare om de kunstenaarsorganisaties te helpen hun organisatie te verbeteren. Een lokale medewerker wordt tegelijkertijd opgeleid om het werk later van haar over te nemen.

 

Deze zomer is een workshop theater gehouden in Mutare waaraan een groot aantal jonge acteurs uit Mutare en twee jonge theaterdocenten uit Nederland hebben meegedaan. Doel van deze workshop was om de acteurs in Mutare meer middelen te geven om hun boodschap voor het voetlicht te brengen. Die boodschap kan gaan over HIV/Aids, man – vrouw verhoudingen en een groot aantal andere maatschappelijke problemen. Om je boodschap uit te dragen heb je wel de taal nodig om dat over te dragen aan een publiek. Reden waarom we de twee theaterdocenten hebben gevraagd de workshop te geven. Het geeft de acteurs meer middelen en meer zelfvertrouwen. Volgens ons is dit een aanzet tot emancipatie en mondigheid, iets waaraan het in de Zimbabwaanse samenleving ontbreekt. Het is misschien een kleine bijdrage, maar wel een belangrijke bijdrage aan verandering.

 

Door jonge mensen in een samenleving in problemen, zoals Zimbabwe, op te leiden en te ondersteunen hopen we enige perspectief voor de toekomst te geven. Het is ook het een van de redenen waarom mensen in Mutare ons uitdrukkelijk vragen om actief te blijven.

Voor meer informatie over dit theaterproject, nodigen wij u uit onze website www.haarlem-mutare.nl te bekijken.

www.haarlem-mutare.nl

www.icco.nl

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer