Enkele jaren geleden meldden lokale Indiase NGO's schendingen van arbeidsrechten bij de Indiase kledingfabrikant Fibres and Fabrics International (FFI). FFI heeft de aantijgingen altijd ontkend, hoewel verschillende onderzoeksrapporten een soortgelijk beeld schetsen. Het bedrijf heeft helaas tot op heden geweigerd om een open dialoog aan te gaan met zowel de lokale organisaties in India als de Nederlandse organisaties Landelijke India Werkgroep (LIW) en Schone Kleren Kampagne (SKK), die over deze vermeende misstanden hebben gepubliceerd. FFI heeft lokale organisaties via een gerechtelijk bevel een spreekverbod op laten leggen en de Nederlandse organisaties een smaadproces aangedaan, dat heeft geresulteerd in een arrestatiebevel. 

Het MVO Platform, een samenwerkingsverband van 36 maatschappelijke organisaties en vakbonden, waaronder FNV, OxfamNovib, Milieudefensie, Amnesty International en Fair Wear Foundation, vindt het onacceptabel dat de mogelijkheid is geschapen een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen richting Nederlandse organisaties en dat aan Indiase organisaties een spreekverbod is opgelegd. De Nederlandse regering heeft herhaaldelijk aangegeven de rol van maatschappelijke organisaties bij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) onmisbaar te vinden.
Het MVO Platform roept de Nederlandse regering nu dan ook op om de Indiase autoriteiten aan te sporen geen internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de medewerkers van genoemde organisaties en een dialoog met lokale NGO's in India in gang te zetten. 

De regering dient deze kwestie tevens aan de orde te stellen in de contacten tussen de Europese Unie en India. De Europese Unie  moet de Indiase autoriteiten aansporen om internationale arbeidsnormen na te leven en de vrijheid van mening en meningsuiting te garanderen om te voorkomen dat NGO's die opkomen voor mensenrechten en arbeidsrechten spreekverboden krijgen opgelegd en/of in hun bewegingsvrijheid worden beperkt.
Ook moet de EU ervoor zorgen dat deze kwestie niet door India wordt misbruikt om het opkomen voor arbeidsrechten te bestempelen als 'handelsbarrière'. Het  vrijhandelsakkoord waarover de EU en India op dit moment  onderhandelen zou dan leiden tot meer handel maar minder arbeidsrechten. 

Het MVO Platform vindt de  houding van de voornaamste afnemer van FFI in Nederland, G-Star, te passief. Het platform roept G-Star op nieuwe orders conditioneel te maken aan intrekking van beide rechtszaken door FFI (tegen zowel de lokale als de internationale NGO's) en een open dialoog met de betrokken organisaties aan te gaan.

Voor meer informatie:
MVO Platform: Gemma Crijns (06-28203148)
FNV: Arno Dahlmans (06-51257568)
OxfamNovib: Peter Ras (06-20847738) en Ruud Huurman (06-51175316)

http://www.mvoplatform.nl

somo

SOMO

SOMO is een onafhankelijke not-for-profit onderzoeks- en netwerkorganisatie. SOMO richt zich op duurzame ontwikkeling, zowel sociaal, …
Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO)
KNSM-laan 17

1019 LA, Amsterdam

Nederland
Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer