Partnerbericht

Armoede troef op scholierendebat

Het toernooi is gekoppeld aan de Nederlandse campagne 'Maak het waar' van het Platform Millenniumdoelen. Zowel Hivos als NCDO participeren hierin. In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen een belofte gedaan: voor 2015 is de armoede op de wereld gehalveerd. De afspraken hierover zijn vastgelegd in de zogenaamde Millenniumdoelen. Een daarvan, goed onderwijs is nodig om kinderarbeid te bestrijden, komt terug in een stelling op het NK Scholieren 2005.

 

De organisatie koos voor het thema 'Armoede' omdat het aansluit bij actuele politieke gebeurtenissen. Tijdens het toernooi kruisen scholieren de verbale degens over serieuze en ludiek stellingen. Het Debat Instutuut formuleerde er veertien:

 

1. Alle vormen van kinderarbeid moeten worden afgeschaft

2. Armoedebestrijding mag ten koste gaan van het milieu

3. Alle schulden van derde wereldlanden moeten direct worden kwijtgescholden

4. Commerciële tv leidt tot geestelijke armoede

5. Er moet één nationale ontwikkelingshulporganisatie komen

6. Genetisch gemanipuleerd voedsel moet verboden worden

7. Nederlandse scholieren moeten verplicht vrijwiligerswerk doen

8. Europese landbouwsubsidies moeten worden afgeschaft

9. Rijke mensen zijn verantwoordelijk voor arme mensen

10. De Olympische Spelen moeten altijd in een derder wereldland gehouden worden

11. Ontwikkelingshulp mag alleen aan democratieën gegeven worden

12. Geld maakt niet gelukkig

13. Het volgens van onderwijs moet een individuele keuze zijn

14. Goed onderwijs is het beste middel om kinderarbeid te bestrijden

www.maakhetwaar.nl

www.debatinstituut.nl/nk