Partnerbericht

Ambedkar Principes voor MVO in India

Dat is de achtergrond van de Ambedkar Principes die zijn opgesteld door het International Dalit Solidarity Network (IDSN). Het Dalit Netwerk Nederland (DNN), bestaande uit CMC, Cordaid, ICCO, Justitia et Pax, Kerkinactie en de Landelijke India Werkgroep, maakt deel uit van IDSN en promoot deze principes in Nederland. In april stuurt DNN een brief naar Nederlandse bedrijven die in India opereren om hen op te roepen tot actie tegen uitsluiting en discriminatie van kastelozen. Dr. Ambedkar is overigens de, inmiddels overleden, grote voorman en inspirator van de Indiase Dalit beweging.

 

Discriminatie en uitbuiting van Dalits kan onder meer plaats vinden in de uitbestedingsketen van bedrijven. Voor een deel is de uitbuiting het gevolg van de economisch machteloze positie van arme groepen in India, maar voor een deel is deze kastegebonden. Zo wijst een recent onderzoeksrapport van ActionAid uit dat Dalit-arbeiders in een kwart van de dorpen voor hetzelfde werk minder krijgen betaald dan niet-Dalits. In eenderde van de dorpen wordt hun werk in de landbouw en bij de bouw van huizen geweigerd. Ook bij gedwongen arbeid, meestal om een lening met een hoge rente terug te betalen, gaat het meestal Dalits of Adivasi's (inheemse volken). Bijna alle werkende kinderen zijn Dalit of Adivasi.

 

Ook op de stedelijke arbeidsmarkt voor hogergeschoolden wordt gediscrimineerd. Dalits die een goede opleiding hebben kunnen volgen, komen soms toch niet aan de slag omdat de werving voor banen wordt beïnvloed door informele netwerken van mensen van hogere kasten. Ook blijkt uit een recent onderzoek dat Dalits ook in beroepen voor hogergeschoolden minder verdienen dan niet-Dalits. 

 

Een concreet voorbeeld van de schending van de Ambedkar Principes levert de zaadmultinational Monsanto, die ook in Nederland haar producten op de markt brengt. Monsanto maakt misbruik van Dalit- en Adivasi kinderen die door leningen aan hun werk zijn 'gebonden'. Zij werken bij boeren die aan Monsanto leveren, maken dagen van 12 uur, staan bloot aan giftige pesticiden en wonen vaak in een schuur of stal bij de boer waar ze werken. Monsanto betaalt volgens het rapport 'The Price of Childhood' van de Landelijke India Werkgroep (LIW) bijna 40% te weinig aan de boeren om het aannemen van volwassen arbeiders tegen het lokale minimumloon (circa 1 Euro per dag) mogelijk te maken. Monsanto heeft beloofd een einde te maken aan de kinderarbeid bij haar toeleveranciers, maar op een verzoek van de LIW om concrete resultaten van begin februari is nog geen antwoord.

www.indianet.nl/ambedkarprinciples.html

www.dalits.nl

www.indianet.nl/dalits