Stichting Euro's voor Vrede heeft een online aandelenmarkt over de wederopbouw van Uruzgan ontwikkeld. Met dit spel, Markt voor Vrede, laat zij jongeren nadenken over én handelen in de verwachting van Nederlanders over de militaire missie. Hoeveel procent van de Nederlandse bevolking verwacht dat de wederopbouw van Urugzan het komende anderhalf jaar op gang komt? Dat is de vraag waarin jongeren op veertien middelbare scholen handelen. Een succesvol spel, zo blijkt uit het stijgende aantal transacties en het enthousiasme en inventiviteit waarmee leerlingen resultaten weten te boeken. Op het scholierenforum worden diverse tactieken besproken en het team van Markt voor Vrede treedt op als een ware beurswaakhond.

Aan de hand van een start- en slotpeiling, tussenpeilingen en nieuwsberichten handelen de scholieren in percentages als '29 tot 30 procent van de Nederlanders verwacht dat de wederopbouw van Uruzgan het komende anderhalf jaar op gang komt', '31 tot 32 procent van de Nederlanders', '33 tot 34 procent', enzovoort. Slim handelen in aandelen en het goed beantwoorden van de dagelijkse quizvraag, leveren credits op.
Op 16 februari, als de Nederlandse vredestroepen precies tweehonderd dagen in Uruzgan zijn, eindigt het spel. Wie de juiste aandelen van de slotpeiling in handen heeft, krijgt extra credits. Voor de beste deelnemers en school zijn er prijzen. De hoofdprijs is een ASN spaarrekening met een krediet van maar liefst 500 euro.
 
Scholen gebruiken deze geheel nieuwe onderwijsmethode als lesstof, als onderwerp voor vakoverstijgende projecten en als onderdeel van het competentiegericht onderwijs. Leerlingen krijgen zo spelenderwijs inzicht in maatschappelijke vraagstukken als 'wederopbouw in een conflictgebied' en 'hoe komt de publieke opinie tot stand'. Bovendien leren de scholieren de werking van een aandelenmarkt.
Markt voor Vrede wordt ondersteund door Centrum voor Mondiaal Onderwijs (CMO), NCDO, Oxfam Novib en Kerk en Wereld. Kijk op www.marktvoorvrede.nl
 
(noot voor de redactie)
Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met Dorieke Looije via 030-2714376 of 06-41468335 of dorieke@eurosvoorvrede.nl.
Euro's voor Vrede, Postbus 1528, 3500 BM Utrecht, 030-2714376, info@eurosvoorvrede.nl, www.eurosvoorvrede.nl.
Euro's voor Vrede zet zich in voor duurzame vrede. Met frisse, prikkelende projecten proberen we mensen, overheden en bedrijven te bewegen om middelen aan vrede te besteden en niet aan geweld

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer