Partnerbericht

Agriterra opent kantoor in Ethiopië

Zo’n vier jaar geleden maakte Agriterra haar entree in Ethiopië. Een nieuw terrein waar nog moest blijken of en in welke mate Agriterra’s diensten van waarde zouden zijn. Twee bedrijfsadviseurs gingen aan de slag. Al gauw bleek de vraag naar de coöperatie-expertise en praktische slagkracht van Agriterra groot. Nu heeft Agriterra haar kantoor officieel geregistreerd en werken er acht adviseurs. 

Coöperatieland
In de Nederlandse landbouwsector zijn coöperaties van oudsher een belangrijke organisatievorm. Nederland is zelfs een van de meest coöperatieve landen van Europa. Ongeveer 68% van de agrarische producten (exclusief bloemen) wordt via een coöperatie afgezet, dit is na Finland (74%) het hoogste percentage in Europa. Ook Ethiopië is een echt coöperatie land. In alle hoeken van het land kom je de coöperatieve bedrijfsvorm tegen. Coöperaties kunnen een belangrijke rol spelen in het hervormen en verbeteren van de agrarische economie in Ethiopië. Om dat te bereiken, is er nog veel werk aan de winkel. Grote uitdaging is om het ondernemerschap en professionele bedrijfsvoering te versterken. Daar komt Agriterra om de hoek kijken.

Wetgeving
Echter, om als non-gouvernementele organisatie (NGO) in Ethiopië voor vol te worden aangezien door de overheid en je werk te kunnen doen, moet je officieel geregistreerd zijn. De Ethiopische overheid heeft een strikte NGO wetgeving en houdt graag zicht en controle op wat deze clubs uitvoeren in het land. Voor Agriterra was het kiezen: of vertrekken of registreren en een lokaal kantoor openen. 

Papierwinkel
Aangezien de vraag naar Agriterra’s diensten groot is en Ethiopië een land is met zo’n 60.000 primaire coöperaties en 320 unies, is en blijft er voor Agriterra veel te doen. De beslissing was dus snel genomen: Agriterra ging voor officiële registratie en een kantoor in Addis Abeba. De registratie was een hele papierwinkel, maar eind oktober was het zo ver. Met een feestelijke ceremonie werd de officiële registratie van Agriterra gevierd. Mr. Usman Surur, directeur van Federal Cooperative Agency (FCA, overheidsinstituut verantwoordelijk voor coöperatieontwikkeling) in Ethiopië, opende de bijeenkomst. De FCA heeft geholpen bij het registratieproces en is een belangrijke partner van Agriterra om verandering in de coöperatieve sector te realiseren. 

Zekerheid
De registratie werpt nu al haar vruchten af. Verschillende partijen hebben Agriterra al benaderd om samen op te trekken in het aantrekken van financiering en het schrijven van projectvoorstellen. Naast meer mogelijkheden voor het aantrekken van financiering, vergroot het de herkenbaarheid. En ook een goede bijkomstigheid: het biedt zekerheid voor de organisatie en het personeel, Agriterra Ethiopië kan niet zomaar het land uitgezet worden. 

Alles voor de boeren
Ook directeur en oprichter van Agriterra, dr. Kees Blokland, kwam naar de ceremonie in Addis Abeba en liet weten dat hij zeer content was met de officiële registratie. “Het markeert een nieuwe fase en is een enorme drijfveer voor Agriterra om door te gaan met wat we al doen: coöperaties professionaliseren en transformeren. Dit alles ten behoeve van de Ethiopische boeren.”