Partnerbericht

Agriterra haalt tien jonge boeren uit ontwikkelingslanden naar Europa

Van 3 tot 6 oktober vindt tijdens de Wereldtentoonstelling in Milaan ‘We Feed the Planet’ plaats. Agriterra is partner van dit evenement en bezoekt het samen met de tien jonge boeren. Daarna reist de gehele groep naar Nederland om ook daar van 7 tot 10 oktober met Nederlandse jonge boeren en experts actief in landbouworganisaties en coöperaties kennis uit te wisselen over de uitdagingen en kansen in de landbouwsector. Er wordt onder andere een bezoek gebracht aan COSUN, Fruitmasters, NAJK en Friesland Campina. 

Agriterra gelooft in training en ontwikkeling van jonge boeren in ontwikkelingslanden door dit soort uitwisselingen. Het opleiden en betrekken van jongeren is de sleutel tot een gezonde economische ontwikkeling in de landbouw. Tijdens de reis zullen de deelnemers uit de verschillende landen hun verhaal doen over hun ervaringen in Europa via een blog op www.agriterra.org.

Agriterra verzorgt in Milaan zelf ook een workshop over het belang en de meerwaarde van boerencoöperaties en -organisaties in ontwikkelings-landen. Bij dit evenement ontmoeten meer dan 2500 jonge boeren, vissers, levensmiddelenproducenten en food professionals uit 120 landen elkaar om samen te discussiëren over de toekomst van voedsel en landbouw. Het voeden van de planeet is immers één van de grootste uitdagingen waarmee onze jonge generatie wordt geconfronteerd. De bevindingen van deze groep zullen op 6 oktober gepresenteerd worden aan internationale politici, wetenschappers en mensen uit het bedrijfsleven.