"Een luxeprobleem" aldus projectleider Mark Vermeulen. "Het laat zien dat er wel degelijk grote interesse bestaat voor ontwikkelingssamenwerking, het draagvlak is springlevend! De honderden telefoontjes van verontruste mensen die belden omdat ze nog geen kaartje hadden en op de site zagen dat de Afrikadag bijna uitverkocht was, spreken voor zich."

De EVS organiseert haar Afrikadag om politici duidelijk te maken dat Afrika en ontwikkelingssamenwerking bovenaan de politieke agenda moeten staan. 
 Om 10 uur beet de kersverse EVS-voorzitter Jo Ritzen het spits af: "Goedemorgen, vrienden van Afrika", zo sprak hij: "Afrika is een continent van strijdende emoties, zon, mooie natuur, Afrikaanse lach, maar ook van armoede en conflict. Afrikaanse landen kunnen niet profiteren van de voordelen van globalisering. Wij, als het westen hebben daar een grote verantwoordelijkheid.  Afschaffing van landbouwsubsidies, openstelling van markten en meer coordinatie en harmonisatie van ontwikkelingshulp zijn slechts enkele van de zaken die rijke landen moeten veranderen om Afrika een kans te geven op een beter bestaan. Er ligt zeker grote verantwoordelijkheid bij Afrikaanse landen zelf, maar rijke landen moeten hun beloftes serieus nemen. "Als ze dat doen, levert dit een mooie toekomst op voor Afrika!" zo besloot Jo Ritzen zijn toespraak. 
 

De verantwoordelijkheid van het Westen was een terugkerend element tijdens de vele debatten, workshops en toespraken op de Afrikadag. Ook Eveline Herfkens sprak hierover. Daarbij verbaasde ze zich over de stappen die haar opvolger, minister van Ardenne, gezet heeft om bepaalde onderdelen van militaire ondersteuning ook onder officiele ontwikkelingshulp te laten vallen. "Daarmee zouden landen als Frankrijk en de VS ineens voldoen aan de internationale beloftes om 0,7 procent van hun BNP aan hulp aan arme landen te besteden. Dit zonder dat er een cent bijkomt voor armoedebestrijding!" aldus een verontwaardigde Herfkens.  

Aan de bezoekers van de Afrikadag zal het niet liggen: 'Is dit wel Max Havelaar koffie', zo hoorde je mensen elkaar vragen in de kantine'. (ja hoor) Ook de jongste bezoekers toonden hun betrokkenheid bij Afrika. Tijdens het kinderprogramma beschilderden ze een groot schild voor VN-gezant Jan Pronk. Met een grote dans en onder luid applaus kreeg hij dit uit handen de kinderen aangeboden met het verzoek dit schild te overhandigen aan Kofi Annan en de leden van de VN-Veiligheidsraad zodat de bevolking in Sudan beter beschermd wordt tegen alle geweld. 'De kinderen in Darfur moeten net zo kunnen spelen als wij', aldus de kinderen.

 
De EVS kijkt terug op een fantastische dag en dankt iedereen: vrijwilligers, donateurs, sprekers, financierers, samenwerkende organisaties en vooral bezoekers voor hun bijdrage!

Wilt u er volgend jaar ook (weer) bij zijn? Geef u dan -geheel vrijblijvend – op voor de EVS-mailinglijst via evs@evertvermeer.nl Dan ontvangt u als eerste de digitale aankondiging van onze debatten en de Afrikadag.

Nog beter: geef u via de site op als EVS-donateur! Want de politiek moet haar verantwoordelijkheid nemen om de positie van Afrikaanse landen te verbeteren. Als EVS-donateur maakt u het mogelijk dat wij politici op hun verantwoordelijkheden kunnen blijven aanspreken! Meer info via info@evertvermeer.nl

FMS

Foundation Max van der Stoel

Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer