Partnerbericht

Afrikaanse vakbondsdelegatie bezoekt eind mei CNV

Nationale vakcentrales
Hun vakcentrale is aangesloten bij de regionale Afrikaanse vakbondsfederatie ODSTA. De delegatie brengt eerst een bezoek aan België en wel aan de Belgische christelijke vakcentrale ACV. Hier oriënteren ze zich op de Belgische arbeidsverhoudingen en op de rol van de Europese Unie. Daarna zijn ze van 27 mei tot en met 1 juni de gast van het CNV.

Gastgezin
In het weekend (van zaterdag 27 mei tot zondag 28 mei) is het de bedoeling, dat ze logeren bij een gastgezin in de buurt van Utrecht. CNV-leden, die hen gastvrijheid willen bieden, kunnen zich hiervoor aanmelden.
Daarna hebben ze gedurende de week gesprekken en ontmoetingen met het bestuur van het CNV, met de Dienstenbond CNV en met CNV Internationaal. Op woensdagavond is er een culturele slotavond.

Aanmelding
* U kunt zich als gastgezin aanmelden bij Rita Dieleman van CNV Internationaal: r.dieleman@cnv.nl  Prettig zou zijn, als u in de buurt van Utrecht woont en een woordje Frans en/of Engels spreekt.  Voor nadere informatie kunt u bellen met Rita: 030-2 91 37 34