Partnerbericht

Afrika: continent van kansen

Afrika is ook het continent van economische groei, creativiteit en energieke jongeren. Daar liggen kansen voor bedrijven, overheden en NGO’s.  Die moeten nu worden gepakt om antwoorden te bieden aan belangrijke ontwikkelingen in Afrika. Ik noem er 7:        

1. In 2050 wonen twee keer zoveel mensen in Afrika dan nu.  Van de totale voorspelde wereldgroei (2,4 miljard mensen) worden er 1,3 miljard in Afrika geboren. Dit betekent grote uitdagingen voor de voedselvoorziening, zorg en werkgelegenheid.  

2. De helft van de bevolking in Afrika is onder de 25 jaar. Voor haar zijn jaarlijks 20 miljoen nieuwe banen nodig, zowel in de stad als op het platteland. Jongeren hebben perspectief in hun leven nodig.   

3. Afrika kan zichzelf voeden en zelfs een global player zijn in de voedselvoorziening. Helaas importeert Afrika jaarlijks miljarden aan voedsel en is het nog steeds het enige continent waar het aantal kinderen met chronische ondervoeding stijgt. 70% van de mensen in Afrika werken in de landbouw.

4. Innovaties en investeringen zijn nodig om te zorgen dat agrarische ondernemers hun potentieel ten volle benutten. Dan zal ook deze sector voor jongeren interessanter worden. De president van de Ontwikkelingsbank van Afrika verwoordde dat onlangs zo: “We must make agriculture a really cool choice for young people.”

5. Internationale bedrijven profiteren van de zwakke fiscale systemen in Afrika en deze landen zijn dat beu. Volgens schattingen verdwijnt 50 miljard USD per jaar aan illegale geldstromen en belastingontwijking. Dat is ongeveer het dubbele van de officiële ontwikkelingshulp (ODA) die Afrika ontvangt. Als we willen dat Afrika bloeit, moeten we hier zaak van maken.

6. Wereldwijd zijn nog nooit zoveel mensen op de vlucht geweest en Afrika draagt een zware last als het gaat om het opvangen van ontheemden. Een derde van hen – 20 miljoen mensen – vindt een onderkomen, in Afrika. Bijdragen aan het wegnemen van oorzaken van conflict, en landen in Afrika ondersteunen in het opvangen van ontheemden, is een plicht van de internationale gemeenschap.

7. De nieuwe generatie Afrikanen zijn global citizens, net als in andere continenten. Zij willen interactie met de rest van de wereld, ook met Europa. Europa moet daarom een strategie ontwikkelen die jongeren de kans geeft op een legale manier te migreren, in plaats van hun leven te wagen  en mensensmokkelaars in de kaart te spelen.

ICCO zet zich in Afrika in voor het creëren van baankansen voor jongeren, het wegnemen van oorzaken van conflicten, voor innovaties die kleine boerenbedrijven helpen om verder te komen en op te schalen, voor het aangaan met partnerschappen met bedrijven en kennisinstellingen die nieuwe markten willen ontdekken en stimuleren. Afrika kan bloeien door te bouwen op ondernemerschap. Op mensen die kansen zien en grijpen. Ik geloof in deze ontwikkelingen en met ICCO helpen we ze verder komen