Partnerbericht

Actieplan Van Werk naar School: aanbevelingen door bedrijven

Het gaat nog om een 'voorstel voor een actieplan' omdat we ook graag jouw commentaar, suggesties en voorbeelden van succesvolle of mindere succesvolle bestrijding van kinderarbeid door bedrijven willen ontvangen vóórdat we het actieplan na de zomer z'n definitieve vorm geven.

Ook andere betrokkenen/deskundigen in ''Noord en en Zuid'' waaronder bedrijven zullen wij vragen om hun reactie op het rapport te geven. Wij zullen het huidige voorstel daarom ook in het Engels vertalen. Als je een Engelstalig exemplaar voor je eigen contacten wilt ontvangen, dan sturen we dat graag over circa twee weken toe.

 

Afgelopen vrijdag hebben we als campagne 'Stop Kinderarbeid' een begin gemaakt met de consultatie over dit actieplan waarbij circa 40 mensen aanwezig waren. Een kort verslag daarvan wordt nog gemaakt.

 

Lees het Actieplan en geeft voor eind augustus je reactie. We sturen je dan ook het definitieve Actieplan toe en informatie over wat we met het actieplan richting bedrijven.

 

De campagne Stop Kinderarbeid – School, de beste werkplaats

De campagne 'Stop Kinderarbeid – School, de beste werkplaats' is van mening dat de Millenniumdoelen alleen gerealiseerd kunnen worden wanneer alle vormen van kinderarbeid worden afgeschaft en alle kinderen tot 15 jaar toegang krijgen tot regulier dagonderwijs. Lees meer over de doelen van de campagne op www.stopkinderarbeid.nl.

 

De campagne is een gezamenlijk initiatief van de Algemene Onderwijsbond, FNV, Hivos en de Landelijke India Werkgroep. In Europa en internationaal voeren zij de campagne uit met de Alliance2015 partners Cesvi (Italië), Concern (Ierland), Deutsche Welthunger Hilfe (Duitsland), IBIS (Denemarken) en People in Need (Tsjechië).

Actieplan ''Van Werk naar School''

www.indianet.nl/pdf/actieplankinderarbeid.pdf

Website campagne 'Stop Kinderarbeid – School, de beste werkplaats'

www.stopkinderarbeid.nl

De Nederlandse pers over het Actieplan Van werk naar School

www.indianet.nl/ni_f_n.html