Partnerbericht

Actieplan tegen Kinderarbeid gelanceerd in New Delhi

Vorig jaar juni werd in Nederland het concept actieplan gepresenteerd. Het plan is nu afgerond na suggesties en commentaar van vakbonden, bedrijven, diverse antikinderarbeid organisaties en medewerkers van de ILO (Internationale Arbeidsorganisatie). Het Actieplan beschrijft 18 stappen die bedrijven zouden moeten zetten om kinderarbeid te bestrijden, ook in hun toeleveringsketen.

 

Gerard Oonk, directeur van de Landelijke India Werkgroep en adviseur van de campagne 'Stop Kinderarbeid'' zegt daarover: ''Het actieplan geeft bedrijven heldere aanbevelingen om kinderarbeid te bestrijden. Zelf zullen we bedrijven daarmee actief wereldwijd benaderen, maar we hopen ook dat anderen dat zullen doen.''  

 

De toevoegde waarde van het Actieplan zit in de combinatie van:

·         De focus op álle vormen van kinderarbeid die volgens ILO-verdragen zijn verboden (niet enkel de ergste vormen) in relatie tot het recht op onderwijs

·         De noodzaak dat bedrijven hun invloed op hun leveranciers aanwenden om kinderarbeid te bestrijden en niet meteen weglopen als er problemen zijn.  

·         Het bestrijden van kinderarbeid als onderdeel van een aanpak gericht op het realiseren van alle arbeidsrechten, waaronder een 'leefbaar loon'.

·         Nadruk op samenwerking met onder meer vakbonden, antikinderarbeid organisaties, regeringen etc. bij het bestrijden van kinderarbeid.

 

Oonk benadrukt het Final Appeal van het Actieplan: ''Laat je als bedrijf niet verleiden om te denken dat je iets goeds doet door een kind in dienst te (laten) nemen. Voor je laten werken van zelfs één kind houdt kinderarbeid in stand. En kinderarbeid houdt armoede in stand! Het bestrijden van kinderarbeid schept meer banen en betere lonen voor volwassenen en draagt dus bij aan armoedebestrijding.''

 

* In de campagne ''Stop Kinderarbeid – School, de beste werkplaats'' werken de Algemene Onderwijsbond, Hivos, FNV Mondiaal, de Landelijke India Werkgroep en organisaties uit vijf andere Europese landen samen aan het bestrijden van kinderarbeid.

 

Actieplan voor Bedrijven tegen Kinderarbeid

www.indianet.nl/pdf/actionplanchildlabour.pdf

Website campagne ''Stop Kinderarbeid – school, de beste werkplaats''

www.stopchildlabour.eu