Partnerbericht

Actie tegen spreekverbod India

Eind 2005 kwamen bij FFI ernstige schendingen van arbeidersrechten aan het licht, waaronder hoge werkdruk, mishandeling en gedwongen, onbetaald overwerk. In de zomer van 2006 startten de SKK en de LIW een campagne waarin betere arbeidsomstandigheden bij FFI werden geëist.

FFI diende vervolgens een klacht in bij de lokale rechtbank tegen de plaatselijke vakbond GATWU, arbeidsrechtenorganisatie Cividep en vrouwenorganisatie Munnade wegens smaad. Op basis van deze klacht legde de rechter de betrokken organisaties op 28 juli 2006 een spreekverbod op.

Tijdens de flyeractie vandaag plakten de deelnemers hun monden af met tape om het monddood maken van de organisaties in India te symboliseren.

In mei 2007 werden ook de Schone Kleren Kampagne en de Landelijke India Werkgroep door FFI gedagvaard. De organisaties moeten vandaag voor de rechtbank van Bangalore verschijnen. De fabriek beschuldigt de campagnevoerders van cyber crime, racistische en xenofobische handelingen en smaad.

De Schone Kleren Kampagne is een organisatie die zich inzet voor betere arbeidsomstandigheden in de wereldwijde kledingindustrie.

De LIW zet zich in voor de kansarmen in India. Ze doet dat door campagnes, voorlichting en onderzoek. De LIW werkt nauw samen met organisaties die zich inzetten voor een rechtvaardiger samenleving: in India, Nederland en andere landen.

Meer informatie:

www.schonekleren.nl

of

www.indianet.nl