SOMO onderzocht negen fabrieken in China en de Filipijnen, die onderdelen leveren voor Acer en Fujitsu Siemens Computers. De arbeidsomstandigheden in deze fabrieken blijken ronduit erbarmelijk. Onderzoekster Esther de Haan van SOMO licht toe: "Werknemers in China en de Filippijnen draaien werkweken van 70 tot 84 uur en hebben in toptijden zelden een dag vrij. De salarissen zijn niet toereikend om in het levensonderhoud te voorzien en voor de gemaakte overuren wordt geen adequate vergoeding gegeven. Acer en Fujitsu Siemens Computers laten hun producten in deze fabrieken maken, maar ze nemen geen verantwoordelijkheid voor de arbeidsomstandigheden en nemen geen passende maatregelen om de situatie te verbeteren."

Ook stuitte het onderzoek van SOMO op hachelijke gezondheidssituaties in de fabrieken. Er wordt, veelal onbeschermd, gewerkt met giftige chemicaliën in slecht geventileerde ruimtes. Werknemers klagen over misselijkheid, duizeligheid en huidallergieën. Werknemers wordt de kans ontnomen om voor zichzelf op te komen via een vakbond; in de Filippijnen zorgt het management er met dreiging tot ontslag voor dat werknemers te bang zijn om zich te organiseren, en in China kunnen arbeiders zich alleen maar aansluiten bij de staatsvakbond.

 

De productie wordt in toenemende mate uitbesteed door de grote merken en er is gebrek aan transparantie in de toeleveringsketens. Recent stelde de elektronica industrie een gedragscode op voor de hele sector. Deze code is een stap in de goede richting, hoewel hij op veel vlakken nog aangescherpt moet worden. Acer en Fujitsu Siemens Computers behoren echter niet tot de bedrijven die de code hebben onderschreven. Ook in de eigen gedragscodes van Acer en Fujitsu Siemens Computers wordt niet ingegaan op sociale aspecten. Wel hanteren beide bedrijven richtlijnen voor milieukwesties.

 

In reactie op het onderzoek van SOMO, lieten Acer en Fujitsu Siemens weten zich niet verantwoordelijk te voelen voor arbeidsomstandigheden bij toeleveranciers. Het niet erkennen van hun ketenverantwoordelijkheid laat zien dat beide bedrijven nog weinig besef hebben van maatschappelijk verantwoord ondernemen en dat zij hierin ernstig tekort schieten, juist omdat in deze sector nog weinig in eigen beheer geproduceerd wordt. 

 

SOMO

Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen is een onderzoeks- en adviesbureau zonder winstoogmerk, dat sinds 1973 onderzoek doet naar de gevolgen van het bedrijfsbeleid van multinationals en naar de consequenties van de internationalisering van het bedrijfsleven voor met name de ontwikkelingslanden.

 

De informatie in het persbericht is gebaseerd op door SOMO gepubliceerde bedrijfsprofielen van Acer en Fujitsu Siemens Computers. De digitale versies van beide bedrijfsprofielen zijn te vinden op SOMO's website: www.somo.nl.

 

De bedrijfsprofielen werden geschreven voor een SOMO onderzoek naar de ICT hardware sector. Dit onderzoek is gepubliceerd in het rapport: "CSR Issues in the ICT Hardware Manufacturing Sector". Voor het downloaden van dit rapport of voor het aanvragen van een kopie, zie eveneens de website van SOMO: www.somo.nl.

 

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met SOMO:

Esther de Haan (e.de.haan@somo.nl), Irene Schipper (i.schipper@somo.nl) of Bart Slob (b.slob@somo.nl), tel: 020 639129

 

Directe link naar rapport "CSR Issues in the ICT Hardware Manufacturing Sector": http://www.somo.nl/html/paginas/pdf/ICT_Sector_Report_2005_NL.pdf

Directe link naar bedrijfsprofiel Acer: http://www.somo.nl/html/paginas/pdf/Acer_Incorporated_Company_Prof_2005_NL.pdf

Directe link naar bedrijfsprofiel Fujitsu Siemens Computers: http://www.somo.nl/html/paginas/pdf/Fujitsu_Siemens_company_prof_2005_NL.pdf

 

www.somo.nl

somo

SOMO

SOMO is een onafhankelijke not-for-profit onderzoeks- en netwerkorganisatie. SOMO richt zich op duurzame ontwikkeling, zowel sociaal, …
Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO)
KNSM-laan 17

1019 LA, Amsterdam

Nederland
Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer