Partnerbericht

ABN AMRO verlangt beter gedrag van zich misdragend Brits-Indiaas mijnbouwbedrijf

Vandaag laat ABN AMRO in een schriftelijke reactie weten uitvoerig met Vedanta over onze 'zorgen' te hebben gesproken. Vedanta zou bereid zijn om 'haar standaarden op milieu- en sociaal gebied verder te verbeteren' en met de ondertekenaars van de brief (naast de LIW ook ICCO, Novib en Milieudefensie) in discussie te gaan. ABN AMRO zelf zet haar discussies met Vedanta 'over de financiële, sociale en milieukwesties' voort. Zij   ziet een rol voor zichzelf weggelegd om het proces van verbetering te ondersteunen. De bank gaat in haar brief echter niet in op de gesignaleerde problemen, waaronder het breken van Indiase wetten, en geeft niet expliciet aan hoe zij controleert of Vedanta haar beloftes nakomt.

 

In het vandaag gepubliceerd rapport 'Ravages through India' van Nostromo Research en India Resource Centre wordt Vedanta Resources en haar dochterondernemingen BALCO, MALCO, Vedanta Alumina en Sterlite Industries, een scala van misdragingen op financieel, sociaal en milieugebied verweten. Het rapport onderschrijft daarmee de talloze eerdere negatieve berichten in de Indiase pers over Vedanta's gedrag. Het nieuwe rapport verschijnt als 'Counter report 2005' vlak voor de Algemene Ledenvergadering van Vedanta die overmorgen in Londen wordt gehouden. Vedanta Resources, een van oorsprong Indiaas (familie)bedrijf, staat sinds december 2003 genoteerd aan de London Stock Exchange.

 

In het rapport worden tal van voorbeelden gegeven van mensenrechtenschendingen en ernstige milieudelicten waar Vedanta Resources en haar dochterondernemingen zich in India schuldig aan maken.  Zo is er in diverse deelstaten van India sprake van illegale en soms gewelddadige ontruimingen van huizen en zelfs hele dorpen. Duizenden, veelal tribale, inwoners zijn daarvan het slachtoffer.  Ook wordt bij de winning van bauxiet het milieu ernstig aangetast en verrichten de arbeiders hun gevaarlijke werk zonder enige bescherming en medische zorg. Twee commissies van het Indiase Hooggerechtshof hebben het afgelopen jaar veroordelingen uitgesproken over het gedrag van Vedanta.  Het betreft de enorme gevolgen van de bauxietwinning voor de inheemse bevolking en het milieu in de deelstaat Orissa en het dumpen van giftig afval van een kopersmelterij in Tamil Nadu.

 

Het rapport gaat ook uitvoerig in op onrechtmatigheden bij Vedanta's beursgang en ondeugdelijk corporate management.  Met betrekking tot India geeft het rapport een somber beeld van het beleid van Vedanta Resources: handel met voorkennis, schimmige onderhandse deals met politici, het negeren van wettelijk verplichte inspraakprocedures, pressie op lokale bestuurders om hen op te zetten tegen de eigen tribale bevolking, bouwen van fabrieken en mijnen zonder toestemming van relevante overheidsinstanties, etc.

 

Achtergrondinformatie

 

Het imperium van Vedanta Resources omvat onder andere de volgende ondernemingen:

          BALCO's aluminiumsmelterijen in Korba in de deelstaat Chhattisgarh

          MALCO's aluminium raffinaderij in Mettur in het noorden van de deelstaat Tamil Nadu

          Bauxietwinning in de Shevaroyan heuvels, ook in Tamil Nadu

          Vedanta Alumina's aluminiumraffinaderij in Lanjigarh, en bauxietmijnen in de Nyamgiri heuvels, in de deelstaat Orissa

          Sterlite's kopersmelterijen in Tuticorin, Tamil Nadu.

 

Over de financiële betrokkenheid van ABN AMRO bij Vedanta zijn de volgende feiten bekend:

          In september 2003 regelt ABN AMRO een lening ter waarde van $218 miljoen voor Vedanta's dochter BALCO.

          ABN Amro is betrokken bij de beursgang van Vedanta naar de London Stock Exchange in december 2003.

          In juni 2004 regelt ABN Amro, samen met ANZ Investment Bank en ICICI Bank, een lening ter hoogte van $ 67.6 miljoen voor Sterlite Industries.

          In december 2004 verzorgt ABN Amro, samen met twee andere banken, een obligatie-uitgifte voor Vedanta Resources ter waarde van $ 500 miljoen.

 

Vedanta Resources en haar dochterondernemingen zijn betrokken bij een aantal omvangrijke milieudrama's. Een daarvan is de rücksichtsloze winning van bauxiet in kwetsbare natuurgebieden, zoals de Nyamgiri heuvels in Orissa. Bauxietreserves bevinden zich in dit gebied boven de 1000 meter. Om deze reserves te ontsluiten worden hele heuveltoppen afgegraven. Dit heeft ontbossing, aardverschuivingen, erosie, en verstoring van waterstromen tot gevolg. Van zorgvuldige rehabilitatie van verlaten mijnen is geen sprake. De bijzondere biodiversiteit van het gebied staat op het spel, bevestigt ook de Environmental Protection Group Orissa, een lokale milieuorganisatie.

 

Een ander probleem betreft Vedanta's zorgeloze omgang met afvalproducten die vrij komen bij de productie van aluminium, zoals de zgn. 'red mud' dat caustische soda bevat. Het is mogelijk 'red mud' te recyclen, maar in Orissa is Vedanta Alumina vooralsnog van plan de goedkope oplossing te nemen door het afval te dumpen op de oevers van de Vamshadhara rivier.

 

Ook het afvalmanagement van de Sterlite kopersmelterij in Tuticorin, gelegen nabij de ecologisch kwetsbare Golf van Mannar in Tamil Nadu, laat veel te wensen over. Tot deze conclusie kwam het Supreme Court Monitoring Committee on Hazardous Waste in september 2004. De uitstoot van zwaveldioxide is ontoelaatbaar hoog. De onafgedekte bergen fosfor-gips and arsenicumhoudende slakken op het bedrijfsterrein moeten opgeruimd worden. Eind juli 2005 blijkt er niets veranderd; SCMC dringt nu aan op sluiting van de fabriek.

 

De auteurs van het rapport hebben een aanzienlijk aantal bauxietmijnen van Vedanta Resources en hun dochters in de deelstaten Chhattisgarh en Tamil Nadu bezocht en komen tot de conclusie dat het bedrijf de mijnarbeiders ernstig uitbuit.

Zonder veiligheidsmaatregelen en medische voorzieningen – als iemand gewond raakt moeten de arbeiders zelf een taxi huren om medische zorg te krijgen – werken tribalen als contractarbeiders voor iets meer dan €1,-  per dag. Afgelopen maand was er een staking tegen de 'schikbarende omstandigheden' waaronder de arbeiders werken.  Medio juli jl. gingen 2500 arbeiders in staking bij een andere mijn vanwege een dodelijk ongeluk van een hun collega's. Volgens een vakbondsleider zijn het afgelopen jaar acht arbeiders tijdens het werk omgekomen.

Nadere informatie:

Gerard Oonk – Landelijke India Werkgroep

Telefoon: 030-2321340; email: g.oonk@indianet.nl  

www.indianet.nl/vedanta.pdf

www.indianet.nl