Partnerbericht

Aanpak gentech debat onvoldoende

De organisaties vinden dat het debat in de huidige opzet eerder op een voorlichtingscampagne voor gentech-voedsel lijkt dan op een open discussie. De commissie gaat in het plan van aanpak met o.a. een case over vitamine-A rijst, ook in op de rol van gentechnologie in ontwikkelingslanden. In het debat worden mensen en organisaties uit de ontwikkelingslanden zèlf echter niet gehoord.

Lees hier verder.

Hivos