1.         De Context MasterClass Draagvlakversterking

 

De MasterClass is een jaarlijks terugkerend traject van openbare lezingen (Lectures) en besloten trainingen (Workshops) over draagvlakversterking, speciaal voor organisaties die zich richten op internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling. Context, international cooperation organiseert de MasterClass op verzoek van de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO). Het Centre for International Development Issues Nijmegen (CIDIN) van de Radboud Universiteit Nijmegen verbindt een certificaat van deelname aan de MasterClass. Voor meer informatie over de Context MasterClass zie onze website www.contextmasterclass.nl.   

 

2.         Doel(groep)

 

In de MasterClass krijgt een selecte groep van vijfentwintig senior beleidsmedewerkers en communicatiemedewerkers de mogelijkheid om zich door middel van de Workshops verder te verdiepen en te trainen in methodieken van draagvlakversterking voor internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling. Naast het versterken van de competenties van deelnemers is de toepassing van het geleerde in de eigen werkpraktijk het voornaamste doel van de MasterClass.

 

 

3.         Geïnterresseerd in deelname?

 

Geïnteresseerden in deelname dienen relevante werkervaring op het terrein van draagvlakversterking te hebben opgebouwd. Daarnaast zijn motivatie en de mogelijkheid om leerervaringen binnen de eigen organisatie gestalte te geven belangrijke criteria. Van kandidaat deelnemers wordt daarom verwacht dat ze binnen hun eigen organisaties senior posities vervullen of ten minste een zodanige positie innemen, die hen in staat stelt om  leerervaringen uit de MasterClass daadwerkelijk toe te passen binnen de eigen werkomgeving.

 

 

 

4.         Sollicitatieprocedure

 

Heeft u (en/of één van uw collega's) interesse in deelname aan de MasterClass Draagvlakversterking 2006-2007, dan kunt u een brief of email met uw motivatie voor deelname en uw CV te sturen naar Context, international cooperation, t.a.v. de heer Fons van der Velden. Graag ontvangen wij uw brief zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 15 augustus a.s.

 

Van geïnteresseerden wordt tevens verwacht dat zij een voorlichtingsbijeenkomst bijwonen. Deze voorlichtingsbijeenkomst wordt gehouden op woensdagmiddag 30 augustus a.s. in zalencentrum Pax Christi te Utrecht van 15.00 uur tot 17.00 uur. U kunt zich aanmelden voor deze voorlichtingsbijeenkomst door een email te sturen naar mst@developmenttraining.org. Tijdens deze bijeenkomst geven medewerkers van Context, het CIDIN en enkele oud-cursisten nadere informatie en uitleg over de MasterClass, waaronder een toelichting op het programma, de voorwaarden voor certificering en de overige eisen en verwachtingen die gesteld worden aan deelname. Aansluitend ontvangen de sollicitanten bericht over of zij aan de Context MasterClass kunnen deelnemen.

 

De Context MasterClass wordt gefinancierd door de NCDO. Aan deelname aan de MasterClass is een eigen bijdrage van € 500,- verbonden.

 

5.         Aanvullende informatie

 

Mocht u niet deel kunnen of willen nemen aan het gehele trainingstraject maar wel geïnteresseerd zijn in draagvlakversterking voor ontwikkelingssamenwerking en aanverwante thema's dan bent u natuurlijk van harte welkom op onze openbare Lectures.Deze zijn gratis toegankelijk en vinden maandelijks op dinsdagochtend plaats. De eerste openbare Lecture vind plaats op 17 oktober a.s. Het volledige programma is vanaf september op onze website (www.contextmasterclass.nl) te vinden.

 

Voor meer informatie over de Context MasterClass verwijzen we u eveneens graag naar onze website.  Natuurlijk kunt u ons ook telefonisch of per email bereiken voor eventuele vragen of toelichting via  0346-355890 ofinfo@developmenttraining.org. 

 

Wij zien u graag op de voorlichtingsbijeenkomst op 30 augustus a.s. of wellicht bij een van onze Lectures in het komende seizoen.

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer