Partnerbericht

“Aandacht voor humanitaire gevolgen ontbreekt”

Pax Christi en Cordaid maken zich grote zorgen over de humanitaire gevolgen van de oorlog voor de bevolking van Irak en voor de regio. Het besluit van de VS is een zware slag voor iedereen die zich het afgelopen decennium heeft ingespannen voor een vreedzame transitie van dictatoriale regimes. Aandacht voor de humanitaire gevolgen heeft nu topprioriteit.

Onbegrijpelijk

Pax Christi en Cordaid vinden het besluit tot oorlog onbegrijpelijk omdat de vreedzame middelen om Saddam Hoessein zonder oorlog te ontwapenen niet zijn uitgeput. Er is geen recht gedaan aan de mogelijkheid om de ontwapening van Irak te realiseren via het werk van de wapeninspecteurs. Daarvoor waren volgens Blix nog zeker enkele maanden nodig.
Pax Christi en Cordaid zijn diep teleurgesteld dat de Europese Unie niet in staat is gebleken de Anglo-Amerikaanse ‘Alleingang’ te stoppen. Pax Christi en Cordaid vinden dat Nederland zich in de crisis van de afgelopen maanden vooral afwachtend heeft opgesteld. Daarmee heeft ons land niet gehandeld overeenkomstig haar status als centrum van het internationaal recht.

Onrechtmatig

Pax Christi en Cordaid vinden dat de Nederlandse regering, op grond van het Handvest van de Verenigde Naties en de Nederlandse grondwet deze oorlog alleen maar kan veroordelen als een ondermijning van de internationale rechtsorde en in het algemeen van vrede en veiligheid in de wereld. De Nederlandse regering geeft politieke steun aan een illegale militaire operatie die een gevaarlijk precedent biedt en het internationaal recht en de toch al broze geloofwaardigheid van de VN aantast. Het internationaal recht is naast een juridisch systeem een moeizaam opgebouwde, ‘gestolde’ moraal, waarvan de Nederlandse regering nu afstand neemt. De regering zou de ambassadeurs van de Verenigde Staten en het Verenigde Koninkrijk moeten meedelen dat er in onze beleving van de internationale rechtsorde geen plaats is voor een ‘pre-emptive strike’ en voor een eenzijdige interpretatie van het internationaal recht.

Oproep

Pax Christi Nederland en Cordaid wijzen de oorlog van de Verenigde Staten tegen Irak af, als onbegrijpelijk, onrechtmatig, onverantwoord. Pax Christi Nederland en Cordaid vinden dat het Irakese leiderschap een historische kans heeft vergooid om oorlog in Irak te voorkomen en dat de internationale gemeenschap een historische kans heeft verspeeld om zonder oorlog Irak te ontwapenen.

Pax Christi en Cordaid roepen de Nederlandse regering op om aan de komende oorlog noch militair, noch politiek medewerking te verlenen.

Pax Christi en Cordaid roepen de Nederlandse regering op hun verantwoordelijkheid te nemen en middelen ter beschikking te stellen om de humanitaire gevolgen van een oorlog te verzachten en om de voorbereiding te beginnen voor het oprichten van een Irak-tribunaal en voor de installatie van mensenrechtenwaarnemers in Irak.
De organisaties roepen de Nederlandse bevolking op a.s. zaterdag massaal en waardig uiting te geven aan haar afkeer van deze oorlog.
Pax Christi en Cordaid roepen iedereen, en in het bijzonder christenen, moslims en joden op, samen het verlangen naar vrede en gerechtigheid levend te houden.
De Amerikaanse regering lijkt ‘de duisternis van de nieuwe maan’ te hebben afgewacht om de oorlog te beginnen… Wij vragen een ieder, tegen de verduistering van hoofden en harten een kaars te ontsteken.

Meer informatie? : Gied ten Berge, Pax Christi 030 2333346/06 54377543 Arjan Brak, Cordaid
06 47100190