Nederlander, Belg en Amerikaan

Van 22 oktober tot 29 oktober verbleef de topmissie van de ILO in het Zuid-Amerikaanse land. Doel was zich ter plaatse diepgaand te informeren over de positie van vakbondsmensen. Daarbij gaat het met name om de respectering van Conventie 87 van de ILO, die de vrijheid van vakbeweging moet garanderen. De delegatie bestond uit drie personen: de voorzitter van het 'Committee of freedom of association' en de voorzitters van respectievelijk de werknemers en werkgevers van de ILO- Normencommissie. Dit zijn de Nederlandse arbeidsjurist, prof. mr. P.F. van der Heijden, tevens Rector Magnificus van de Universiteit van Amsterdam, Luc Cortebeek, voorzitter van de grootste Belgische vakcentrale, het christelijke ACV en Edward Potter, werkgever en werkzaam bij Coca Cola in de Verenigde Staten. 

 

Drie aanbevelingen

In hun – na de missie gepubliceerde – verklaring doet de Topmissie drie aanbevelingen. In de eerste plaats moet er een volledige inzet ('commitment') komen om de bestaande straffeloosheid van het geweld tegenover de vakbondsmensen te bestrijden. Deze inzet dient te bestaan uit een voortgaande tripartiete dialoog over fundamentele mensenrechten, uit een 'heldere en uitgebreide politieke wil' en uit de beschikbaarstelling van de noodzakelijke middelen. Als tweede aanbeveling stelt de driemansdelegatie voor de bestaande Tripartiete structuren in Colombia snel nieuw leven in te blazen. De derde aanbeveling is, dat er een permanente vertegenwoordiger van de ILO in Colombia gevestigd wordt.

 

Nederlandse steun voor ILO-Bureau
Het CNV is blij met de resultaten en de drie aanbevelingen van de missie. Margreet Vrieling, die in juni binnen de ILO de discussies over Colombia heeft gevolgd, bepleit ook een rol voor Nederland. "Aanbeveling drie is iets, waar wij wellicht een rol kunnen spelen. Wij gaan daarom pleiten voor steun – financieel én moreel – van de Nederlandse regering voor zo'n ILO-kantoor in Bogota. Binnenkort hebben we ons jaarlijkse overleg met Minister Van Ardenne. We gaan haar concreet dit voorstel doen".

Nadere informatie:

 

Uitgebreid verslag van de ILO-Missie naar Colombia

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer