"Eindelijk worden economische en sociale rechten gelijkgesteld aan burger- en politieke rechten, die al vele jaren een eigen klachtenprocedure hebben", zegt Flavio Valente, algemeen secretaris van FIAN International. "De ondertekening en ratificatie van het Optional Protocol zal een duidelijke boodschap zijn voor de wereld dat mensenrechten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en dat dit ook in de praktijk te merken moet zijn." Verder moeten er op nationaal niveau betere mogelijkheden komen om bij schendingen van het mensenrecht op voedsel naar de rechter te stappen.

 

Op dit moment lijden meer dan 920  miljoen mensen aan chronische ondervoeding. Het is moeilijk om zo’n groot getal te bevatten. Schendingen van het recht op voedsel krijgen meer betekenis als je naar het individuele niveau kijkt. In Sircilla, een klein dorpje in Andhra Pradesh, India, stierven begin oktober 2008 vier mensen van de honger. Ook pleegden twee wevers zelfmoord omdat zij zichzelf en hun familie niet meer konden voeden en hun schulden niet meer konden betalen. Deze schulden en het voortdurend tekort aan eten op tafel werden veroorzaakt door ondoordacht overheidsbeleid vanaf ongeveer 1990, dat het de wevers in Sircilla bijna onmogelijk maakte met hun werk door te gaan. Als mannen zelfmoord plegen, kunnen hun vrouwen vaak geen werk vinden dat voldoende geld oplevert om eten voor de familie te kopen. Zij hebben veel te lijden van de honger en van het gevoel van schaamte dat zij niet voor hun familie kunnen zorgen.

 

Twee dagen voordat de OP-ICESR hopelijk wordt aangenomen, begint een internationale conferentie die het belang van het recht op voedsel als mensenrecht flink zal benadrukken. De Policies against Hunger VII-conferentie wordt van 8 – 10 december 2008 gehouden. Gastheer is het Duitse Ministerie van Voedsel, Landbouw en Consumentenbescherming in Berlijn. Deelnemers variëren van hooggeplaatste functionarissen van de Verenigde Naties en regeringsvertegenwoordigers uit vele landen tot locale beschermers van het recht op voedsel. Het doel van de conferentie is aanbevelingen te verzamelen die de realisatie van het recht op voedsel moeten waarborgen. Hierbij wordt vooral gedacht aan  het verzekeren van de toegang van de armen tot natuurlijke hulpbronnen en aan het aanbrengen van coherentie tussen enerzijds  handels- en investeringspolitiek en anderzijds verplichtingen op het gebied van mensenrechten.

Ga naar dringende actie Sircilla / India: http://www.fian-nederland.nl/01/urgentaction02.pdf

www.fian-nederland.nl

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer