In het stukje waarde creëren schreef ik al over de 5 M’s; mensen, middelen, munten, massa en media. Dit zijn de alle activiteiten die door het bedrijfsleven ondernomen kunnen worden om de kwaliteit van de (lokale) samenleving te verbeteren.  In dit blog zoem ik in op de ‘M’ van Massa.

Massa
Massa staat voor het openstellen van netwerken. Denk hierbij aan lobbyen bij gemeenten of fondsen. Of het introduceren bij collega-bedrijven, door samen te werken aandacht te trekken of impact te vergroten. Voor elke organisatie is een goed netwerk van essentieel belang, denk aan de bekende kruiwagen. Niet voor niets is de uitspraak: het gaat er niet om wie je bent, maar om wie je kent. Door social media, zoals Linked In zijn wij namelijk ongeveer 6 relaties van praktisch iedereen verwijderd op deze aardbol!

Ambassadeur
Stel u wilt een nieuwe ambassadeur voor uw organisatie en heeft hier een bekende persoon voor in gedachten. Ondanks dat u deze persoon niet zelf kent is het goed mogelijk dat uw relaties deze wel kennen. Een eenvoudige manier is om uw ambassadeur op te zoeken via Linked In en te kijken via welke personen de link loopt. Met wat geluk is het bedrijf waar u contact mee heeft verbonden met uw potentiele ambassadeur en heeft u dus opeens een rechtstreekse ingang.

Partnerships en campagnes
Maar ook als u op zoek bent naar een nieuw partnership, dan is de kortste weg om dit via een bekende relatie tot stand te brengen. U vraagt dus gebruik te maken van het netwerk van anderen. Ook voor campagnes kan dit een hulpmiddel zijn. Zo heeft SOS Kinderdorpen een nieuwe campagne; geef een familie. Hun missie is om samen voor kerst 7000 nieuwe donateurs te vinden. In hun campagne vragen ze ook steun door het werven via de achterban van klanten en relaties. Zie ook www.soskinderdorpen.nl

Crowd
De organisatie Avaaz gaat nog een stap verder en maakt uitsluitend gebruik van massa, via crowdsourcing. Zo oefenen zij druk uit op overheden door zoveel mogelijk digitale handtekeningen, oftewel petities te verzamelen en te overhandigen. Wereldwijd verzamelen zij miljoenen handtekeningen in en op deze manier kunnen ze problemen aan de kaak stellen en overheden onder druk zetten. Zie ook http://www.avaaz.org/nl/ Dit kan natuurlijk ook op lokaal niveau worden ingezet met hulp van bedrijven.

In mijn volgende blog behandel ik de volgende ‘M’.

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer